Projekt

Program Umacniania Rodziny (PUR) prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w ośmiu lokalizacjach. Stowarzyszenie organizuje różne formy wsparcia dla dzieci opuszczonych, osieroconych oraz zagrożonych utratą opieki rodziców i rodzin przeżywających kryzys.

Świetlica dla dzieci i młodzieży w Koszalinie jest pierwszą placówką działającą w ramach Programu współfinansowaną przez Fundację Drzewo i Jutro.

Celem Programu Umacniania Rodziny jest wspieranie rodzin zagrożonych rozpadem, żyjących w trudnych warunkach, często w małych miejscowościach. Beneficjenci, zgłaszani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwykle borykają się z trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami i bezrobociem. W ramach Programu mogą korzystać z pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej) oraz pomocy materialnej w sytuacjach kryzysowych. Asystenci rodzin pracują również w środowisku lokalnym – współpracują z różnego rodzaju instytucjami, tworząc sieć współpracy na rzecz rodzin w trudnej sytuacji, a także spotykają się z rodzinami w ich domach, pomagając w rozwiązywaniu codziennych problemów. W ofercie Programu znajduje się również – prowadzony przez psychologa – „Klub Rodzica”, którego głównym celem jest wzmacnianie umiejętności wychowawczych.

Kluczowym założeniem Programu jest udzielanie pomocy opartej na możliwościach i potencjale rodziny oraz jej aktywnym uczestnictwie, które sprzyja osiąganiu samodzielności. Odkrywanie i umacnianie w rodzinie zasobów wymaga czasu, ponieważ bezradność wobec problemów jest dziedziczona często od kilku pokoleń. W związku z tym utrwalenie zmiany jaka zachodzi w rodzinach wymaga dłuższego czasu pracy w Programie – zwykle od 3 do 5 lat.

W ramach pomocy kierowanej bezpośrednio do dzieci organizowane są zajęcia świetlicowe (indywidualne i grupowe). Ich celem jest budowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań oraz integracja z rówieśnikami. Ponadto dzieci mogą korzystać z konsultacji z logopedą, obejmujących diagnozę i terapię logopedyczną. W trakcie ferii zimowych i wakacji organizowane są wycieczki do innych miast (wizyty w parkach wodnych, parkach linowych, spacery nad morzem itp.) oraz różnego rodzaju aktywności poza świetlicą (np. wyjścia do muzeum, nauka pływania, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu).

W 2023 roku do projektu dołączyły rodziny z terenu gminy Świeszyno, w której powstała filia PUR.  W ramach finansowanych przez FDJ działań Placówek Wsparcia Dziennego, zarówno w Koszalinie, jak i na terenie gminy Świeszyno, przeprowadzono łącznie 1021 godzin zajęć dedykowanych grupie ponad 65 dzieci w wieku 7-18 lat. Podopiecznych objęto także wsparciem psychologicznym w postaci warsztatów umiejętności społecznych oraz indywidualnych konsultacji dla dzieci i ich rodziców (łącznie odbyło się 360 godzin konsultacji psychologicznych). W ramach pomocy socjalnej i asystentury rodzin w minionym roku zrealizowano 944 godziny pracy z rodzinami. Spotkania odbywały się w domach rodzin oraz w placówce Stowarzyszenia. Finansowanie FDJ objęło także superwizję kadry placówki oraz 4 wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży.

Fundacja Drzewo i Jutro, poza systematycznym wsparciem Programu Umacniania Rodziny, dofinansowała również w 2022 rozwój zawodowy pracowników SOS Wiosek Dziecięcych w kwocie 20 158,41 zł.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych i zwiększenie szans na wychowanie dzieci w rodzinie biologicznej. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2017 roku do grudnia 2023 roku.

Beneficjenci

W ostatniej zakończonej edycji w Programie uczestniczyło 235 osób z Koszalina i okolic. Z zajęć świetlicowych finansowanych przez FDJ regularnie korzystało ponad 65 dzieci.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2023 roku – 402 947,03 PLN
Od stycznia do grudnia 2022 roku – 332 729 PLN
Od marca do grudnia 2021 roku – 211 130 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 276 575 PLN
Od stycznia do grudnia 2019 roku – 223 621 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 329 440 PLN
Od kwietnia do grudnia 2017 roku – 144 029 PLN

Łącznie w latach 2017-2023 – 1 920 471,03 PLN

Więcej o Programach Umacniania Rodziny SOS w całej Polsce przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończyła się siódma edycja PUR Koszalin

Zakończyła się siódma edycja projektu „Program Umacniania Rodziny (PUR) SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie” na realizację którego Fundacja Drzewo i…

Siódmy rok wsparcia Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie

Program Umacniania Rodziny (PUR) w Koszalinie to jeden z dwóch, współfinansowanych przez nas kompleksowych programów wsparcia rodzin zagrożonych rozpadem, realizowanych…

Rozpoczęliśmy kolejne edycje projektów w partnerstwie z SOS Wioski Dziecięce

Od początku stycznia realizujemy nową edycję projektu, finansowanego przez nas nieprzerwanie od niemal pięciu lat – Wsparcie Programu Umacniania Rodziny…

Inne projekty z tym partnerem

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od 2016 finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Scroll to Top