Projekt

Od 2024 roku współpracujemy z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja, która od ponad 30 lat prowadzi edukację w zakresie działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i klimatu. W ramach projektu powstanie 6 zielono-niebieskich inicjatyw przy szkołach, których realizacji towarzyszyć będą warsztaty dotyczące zmian klimatu.

Dolny Śląsk to najcieplejszy region w kraju, w którym mieszkańcy coraz bardziej odczuwają skutki zmian klimatu: susze, nawalne opady powodujące podtopienia, gwałtowne i huraganowe wiatry. Te wyzwania klimatyczne wymagają reagowania i realizowania inicjatyw, które mogą tym skutkom przeciwdziałać. Zielono – niebieska infrastruktura nie tylko retencjonuje wodę, ale również stabilizuje klimat, zapobiega podtopieniom, podnosi jakość powietrza i sprzyja bioróżnorodności.

W ramach projektu 120 uczniów weźmie udział w warsztatach oraz zrealizuje przy swojej szkole zielono-niebieską inicjatywę: np. utworzenie rabaty ziołowej lub bylinowej, posadzenie łąki kwietnej, założenie ogrodu deszczowego lub niecki retencyjnej, zielonej ściany, nasadzenia drzew i krzewów czy rozbrukowanie przestrzeni. Działaniom tym będą towarzyszyć webinary, przygotowujące i podsumowujące realizację działań.

Partner

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Cel projektu

Edukacja ekologiczna dotycząca zmian klimatu oraz ich wpływu na najbliższe środowisko oraz zachęcenie do podejmowania aktywnych działań na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu na terenie szkół i w miejscach zamieszkania uczniów.

Czas trwania projektu

Od lutego do lipca 2024 roku.

Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie oraz nauczyciele z placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, przy których powstanie zielono-niebieska infrastruktura.

Koszt projektu

35 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja!

W lutym 2024 roku rozpoczęliśmy projekt z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja, która od 1991 roku realizuje działania na rzecz natury,…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top