Projekt

W 2023 roku rozpoczęliśmy współpracę z Qqs Projects Society, kanadyjską organizacją non-profit, która od ponad 20 lat wspiera rdzennych mieszkańców Kanady ze społeczności Heiltsuk (Kolumbia Brytyjska),wciąż borykających się z dramatycznymi konsekwencjami kolonializmu i przymusowej, brutalnej asymilacji. Tradycyjne społeczności dotknięte traumą kolonizacji, w tym szczególnie – pokłosiem tzw. „residential schools”, do dziś odczuwają konsekwencje tragicznej historii swoich przodków. Działania Qqs Projects Society koncentrują się na kultywowaniu i podtrzymywaniu tradycji oraz kultury rdzennych mieszkańców przy jednoczesnym dbaniu o ochronę przyrody.

Szczególnymi odbiorcami działań tej organizacji są dzieci i młodzież. FDJ dofinansowała udział 156-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat w 6 tygodniowych obozach letnich, co roku organizowanych przez QPS. Ponadto sfinansowaliśmy 2 tygodniowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla grupy 22 liderów i kadry tych obozów. Bloki tematyczne, wokół których koncentrowały się działania na tegorocznych wyjazdach, to: rewitalizacja ojczystego języka; waga przekazu międzypokoleniowego i tradycji w relacjach międzypokoleniowych; zdrowie psychiczne oraz znaczenie kontaktu z ziemią przodków, jako czynnika wspomagającego dobrostan psychiczny; niezależność od zewnętrznych dostawców żywności – waga własnych upraw. Codzienne aktywności obejmowały: pływanie na tradycyjnych łodziach i czółnach, wyprawy do lasu umożliwiające zdobycie umiejętności przetrwania w naturalnym terenie, naukę tradycyjnych technik tkackich, wyrób przedmiotów rytualnych, ćwiczenie technik tradycyjnego śpiewu oraz ogrodnictwo.

Powrót na tereny, które były kiedyś zamieszkiwane przez przodków oraz uczestnictwo w oferowanych programach i warsztatach edukacyjnych stwarza możliwość poznania i zrozumienia tradycji, zwyczajów oraz języka własnej społeczności. To wszystko sprzyja umacnianiu tożsamości kulturowej oraz kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości wśród dzieci i młodzieży z rdzennych społeczności.

Partner

Qqs Projects Society

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rdzennej społeczności Heiltsuk możliwości udziału w wakacyjnych obozach edukacyjno-kulturowych.

Czas trwania projektu

Od lipca do sierpnia 2023 roku.

Beneficjenci

Dzieci i młodzież z rdzennej społeczności Heiltsuk w Kolumbii Brytyjskiej.

Koszt projektu

50 000 CAD

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczęliśmy współpracę z kolejną kanadyjską organizacją!

W tym roku, po raz pierwszy, Fundacja Drzewo i Jutro dofinansowała udział dzieci i młodzieży ze rdzennej społeczności Heiltsuk w…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top