Projekt

Wykonanie prac remontowych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży (CERL) Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach (woj. śląskie).

Placówka ta zapewnia leczenie, terapię, opiekę niewidomym i niedowidzącym dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz współistniejącymi schorzeniami. W CERL przebywa obecnie 46 podopiecznych w wieku od 3. do 25. roku życia, z czego 28 pod stałą, całodobową opieką lekarską. Działające tu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy niosą pomoc jednym z najbardziej doświadczonych przez los.

W ramach prac remontowych wykonano: w budynku rehabilitacyjno-administracyjnym: naprawę pokrycia dachowego, rynien, komina, instalacji odgromowej, oraz wymianę okładzin wykuszy dachowych; w oficynie, gdzie odbywają się zajęcia arteterapii wykonano: wymianę rynien, docieplenie stropu, docieplenie skosów dachowych wraz z wykończeniem w technologii GK, jak również pomalowano strych, klatkę schodową oraz przedsionek klatki.

Dzięki wykonanym pracom remontowym zarówno podopieczni, jak i pracownicy Centrum będą mogli odbywać terapie i pracować w dobrych warunkach.

Partner

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach

Cel projektu

Stworzenie dobrych: godnych i bezpiecznych warunków terapii podopiecznych Centrum oraz ułatwienie pracy personelu poprzez zwiększenie koniecznych powierzchni magazynowych placówki.

Czas trwania projektu

Od września do listopada 2023 roku.

Beneficjenci

Podopieczni Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży PZN w Rudołtowicach (woj. śląskie).

Koszt projektu

107 550,48 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończenie prac remontowych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży (CELR) Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach

6 listopada dokonaliśmy odbioru końcowego prac remontowych w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży (CELR) Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top