Projekt

W 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Polska Gościnność. Organizacja powstała w 2017 roku i kontynuuje działania, które w 2012 roku rozpoczęła jako grupa Chlebem i Solą – oddolna i nieformalna inicjatywa zrzeszająca specjalistów z różnych dziedzin. Jej misją jest tworzenie otwartej i tolerancyjnej Polski, gdzie każdy jest traktowany z prawdziwą godnością i szacunkiem. W ramach nawiązanej współpracy wspieramy fundację w realizacji korepetycji dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, uczęszczających do warszawskich szkół. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy i obejmują pomoc w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości edukacyjnych oraz naukę języka polskiego. Korepetycje odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Prowadzone są indywidualnie, najczęściej w domu ucznia, co umożliwia wolontariuszom nawiązanie relacji z całą rodziną. Wolontariusze wspierają także rodziców w wypełnianiu obowiązków związanych z edukacją dzieci, co okazało się szczególnie istotne w czasie nauki zdalnej, podczas pandemii COVID- 19. W tym czasie korepetycje przybrały formę online. W latach 2019-2023 finansowaliśmy także superwizję dla wolontariuszy, pomagającą utrzymać odpowiednią jakość udzielanej pomocy.

W ostatniej zakończonej edycji projektu odbyły się 9632 spotkania korepetycyjne. Fundacja objęła opieką edukacyjną 144 dzieci, którym w nauce pomagało 139 wolontariuszy. W trakcie projektu przeprowadzono 73 superwizje indywidualne oraz 2 grupowe. Rok szkolny zakończył wspólny piknik integracyjny, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzinami oraz wolontariusze.

W październiku 2023 roku rozpoczęła się piąta edycja projektu, w ramach której odbędzie się 9520 spotkań korepetycyjnych – 150 uczniów cudzoziemskich skorzysta z pomocy 140 wolontariuszy. Dodatkowo FDJ sfinansuje 25 godzin wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodzin oraz 25 godzin superwizji indywidualnych dla wolontariuszy.

Partner

Fundacja Polska Gościnność

Cel projektu

Udzielenie pomocy dydaktycznej dzieciom z rodzin cudzoziemskich oraz wsparcie ich rodziców w wypełnianiu obowiązków wynikających z procesu edukacji.

Czas trwania projektu

Od grudnia 2019 roku do sierpnia 2024 roku.

Beneficjenci

Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, pochodzące z rodzin, którym przyznano ochronę (status uchodźcy, ochronę uzupełniającą), pobyt humanitarny lub ubiegające się o azyl, a także ich rodzice zamieszkujący w Warszawie i okolicach.

Koszt projektu

Od października 2023 roku do sierpnia 2024 roku – 60 000 PLN
Od września 2022 roku do sierpnia 2023 roku – 60 000 PLN
Od sierpnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku – 39 985,07 PLN
Od sierpnia 2020 roku do lipca 2021 roku – 39 990, 93 PLN
Od października 2020 roku do czerwca 2021 roku – 8 000 PLN – projekt uzupełniający działania edukacyjne pn. „Wsparcie psychologiczne dzieci uchodźczych”
Od grudnia 2019 roku do końca czerwca 2020 roku – 19 580 PLN

Łącznie w latach 2020-2024 – 227 556 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

IV edycja projektu „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”

Od 3 lat współfinansujemy projekt edukacyjny Fundacji Polska Gościnność, skierowany do uczniów z rodzin cudzoziemskich. W ramach działań zaplanowanych w…

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem…

Piąty rok wsparcia edukacji uczniów z doświadczeniem uchodźczym

Od 4 lat współfinansujemy projekt edukacyjny Fundacji Polska Gościnność, skierowany do uczniów z rodzin cudzoziemskich. W ramach tegorocznej edycji 140…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top