Projekt

Wspieramy realizację korepetycji dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, uczęszczających do warszawskich szkół. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy i obejmują pomoc w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości edukacyjnych oraz naukę języka polskiego. Korepetycje odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Prowadzone są indywidualnie, najczęściej w domu ucznia, co umożliwia wolontariuszom nawiązanie relacji z całą rodziną. Wolontariusze wspierają także rodziców w wypełnianiu obowiązków związanych z edukacją dzieci, co okazało się szczególnie istotne w czasie nauki zdalnej, podczas pandemii COVID- 19. W tym czasie korepetycje przybrały formę online. Od początku współpracy z Fundacją Polska Gościnność finansujemy także superwizję dla wolontariuszy, która pomaga utrzymać odpowiednią jakość udzielanej pomocy.

W pierwszej edycji projektu, zakończonej w czerwcu 2020 roku, 90 dzieci uczestniczyło w 3319 spotkaniach korepetycyjnych i otrzymało wsparcie w przygotowaniu warunków do samodzielnej nauki ze strony 85 wolontariuszy. W roku szkolnym 2020/21 119 wolontariuszy pomagało 117 uczniom cudzoziemskim, a 10 dzieci otrzymało dodatkowo pomoc psychologiczną. Odbyło się 6767 spotkań korepetycyjnych. Bieżący projekt zakłada wsparcie edukacyjne dla 80 uczniów, udzielone przez 80 wolontariuszy w trakcie 5920 spotkań.

Partner

Fundacja Polska Gościnność

Cel projektu

Udzielenie pomocy dydaktycznej dzieciom z rodzin cudzoziemskich oraz wsparcie ich rodziców w wypełnianiu obowiązków wynikających z procesu edukacji.

Czas trwania projektu

Od grudnia 2019 do sierpnia 2022.

Beneficjenci

Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, pochodzące z rodzin, którym przyznano ochronę (status uchodźcy, ochronę uzupełniającą), pobyt humanitarny lub ubiegające się o azyl, a także ich rodzice zamieszkujący w Warszawie i okolicach.

Koszt projektu

Od sierpnia 2021 roku do sierpnia 2022 roku – 40 000 PLN
Od sierpnia 2020 roku do lipca 2021 – 39 990, 93 PLN
Od października 2020 czerwca 2021 – 8 000 PLN – projekt uzupełniający działania edukacyjne pn. „Wsparcie psychologiczne dzieci uchodźczych”
Od grudnia 2019 roku do końca czerwca 2020 roku – 19 580 PLN

Galeria zdjęć

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry