Projekt

Wsparcie finansowe projektu „Przystanek Świetlica” realizowanego przez Fundację Dla Wolności (FDW), która od 2004 roku wspiera cudzoziemców w Polsce. Organizacja prowadzi przede wszystkim działania na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów, kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt „Przystanek Świetlica” to program edukacyjno-integracyjny dla dzieci uchodźczych, realizowany przez Fundację Dla Wolności od 2012 do 2021 roku w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku w Warszawie, a po zamknięciu tego Ośrodka w sierpniu  2021 – w Ośrodku w Podkowie Leśnej – Dębaku. Ośrodek ten dysponuje 300 miejscami, a przebywają w nim głównie uchodźcy z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Białorusi i Afganistanu. W 2021 roku – w związku ze zmianą lokalizacji działań, dzięki naszemu finansowaniu, FDW przeprowadziła diagnozę potrzeb środowiska uchodźców w Ośrodku w Dębaku, która wykazała, że poza potrzebami dzieci i młodzieży, drugą grupą wymagającą aktywizacji i integracji społecznej są osoby dorosłe, zarówno mężczyźni jak i kobiety. W związku z tym zakres działań Fundacji Dla Wolności został rozszerzony o cykliczne spotkania tematyczne dla dorosłych, animowane w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników. Rodzinom mieszkającym w Ośrodku zapewniane są również konsultacje indywidualne dotyczące codziennych spraw życiowych, edukacyjnych i wychowawczych.

W roku 2022 zajęcia świetlicowe prowadzone są dla około 15-25 dzieci i odbywają się 3 razy w tygodniu, przez 4 godziny (łącznie może skorzystać z nich około 80 dzieci). W czasie całego projektu, dzięki finansowaniu Fundacji Drzewo i Jutro, odbędzie się 576 godzin tych zajęć. Praca z dziećmi i młodzieżą ma na celu podniesienie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, zapewnienie bezpiecznych warunków do zabawy i rozwoju oraz przeciwdziałanie zachowaniom trudnym. Dodatkowym wsparciem dla wychowawców i dzieci jest obecność asystenta kulturowego, który zna język i kulturę podopiecznych.

Dla wszystkich mieszkańców Ośrodka organizowane są również wycieczki, będące okazją do zmiany otoczenia oraz interakcji i współuczestnictwa w działaniach wspólnie z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego. W obecnej edycji projektu zaplanowano 10 takich wycieczek. Fundacja Dla Wolności wraz z mieszkańcami ośrodka organizuje także wydarzenia integracyjne, które są okazją do zaprezentowania swojej kultury i lepszego poznania się ze społecznością lokalną.

W sierpniu 2022 roku, w wyniku rozpoczętego remontu budynku w Ośrodku w Dębaku część rodzin została przeniesiona do Ośrodka w Lininie. Kolejna taka zmiana jest trudną sytuacją dla rodzin, a szczególnie dzieci, dla których stałe miejsce zamieszkania i kontakt ze znanymi osobami stanowi podstawę poczucia bezpieczeństwa. W związku z tym Zespół Fundacji Dla Wolności utrzymuje kontakt z tą grupą dzieci i zapewnia im wsparcie w nowym otoczeniu.

Partner

Fundacja Dla Wolności

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej pomocy edukacyjnej i rozwojowej dzieciom z rodzin uchodźczych korzystających ze Świetlicy w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Warszawie, Dębaku i Lininie oraz wsparcie ich rodziców.

Czas trwania projektu

Od września 2019 roku do marca 2024 roku.

Beneficjenci

Dzieci z rodzin cudzoziemskich przebywające w Ośrodkach dla Cudzoziemców (do 2021 roku w Warszawie, obecnie w Dębaku i Lininie) w większości pochodzące z Czeczenii, Dagestanu i krajów Azji Środkowej, oczekujące na decyzję w sprawie objęcia pomocą międzynarodową.

Koszt projektu

Od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku – 99 983 PLN (Ośrodek w Lininie)
Od kwietnia 2022 roku do marca 2023 – 155 632 PLN (Ośrodek w Dębaku)
Od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku – 26 970 PLN (Ośrodek na Targówku)
Od maja 2020 roku do kwietnia 2021 roku – 40 000 PLN (Ośrodek na Targówku)
Od września 2019 roku do lutego 2020 roku – 20 000 PLN (Ośrodek na Targówku)

Razem w latach 2019-2024 – 342 585 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Piąta edycja projektu wsparcia Przystanku „Świetlica”

W kwietniu rozpoczęliśmy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Przystanku „Świetlica”, prowadzonego przez Fundację dla Wolności w nowej lokalizacji – Ośrodku dla…

Rozpoczęliśmy kolejne projekty z zakresu wsparcia dzieci uchodźczych

Rozpoczęliśmy współfinansowanie czwartej edycji projektu „Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz trzeciej edycji projektu „Przystanek Świetlica”…

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem…

Czwarta edycja projektu Fundacji Dla Wolności w nowym miejscu

Działania Fundacji Dla Wolności kierowane do dzieci z rodzin uchodźczych wspieramy już od 2019 roku. Zajęcia w ramach Przystanku „Świetlica”…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top