Projekt

Wsparcie finansowe projektu Przystanek „Świetlica” realizowanego przez Fundację Dla Wolności (FDW), która od 2004 roku wspiera cudzoziemców w Polsce. Organizacja prowadzi przede wszystkim działania na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów, kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt Przystanek „Świetlica” to program edukacyjno-integracyjny dla dzieci uchodźczych, realizowany przez Fundację Dla Wolności od 2012 do 2021 roku w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku w Warszawie, a po zamknięciu tego Ośrodka – w Ośrodku w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w Ośrodku w Lininie k/Warszawy, w których przebywają głównie uchodźcy z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Białorusi i Afganistanu.

Piąta edycja projektu Przystanku „Świetlica”, trwająca od kwietnia 2023 do marca 2024 r., odbyła się w nowej lokalizacji – Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie k/Warszawy (gdzie – z powodu remontu budynku – została przeniesiona część rodzin z Ośrodka w Dębaku) i skierowana była do grupy ok. 50 dzieci uchodźczych zamieszkujących w tym Ośrodku. Fundacja Drzewo i Jutro współfinansowała wynagrodzenia 2 wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy, prowadzone od kwietnia do lipca – 1 raz w tygodniu, a od lipca – 2 razy w tygodniu, po 4 godziny. W ramach całego projektu zrealizowano 376 godzin zajęć świetlicowych, z czego 217 – w ramach finansowania FDJ. Zajęciom towarzyszyły godziny przygotowawcze (ogółem – 303 godziny, z czego 186 – dzięki środkom FDJ) – dla każdego wychowawcy (przygotowanie do zajęć, udział w konferencjach i szkoleniach, uzupełnianie dokumentacji) oraz spotkania Zespołu Świetlicy (ogółem 89 godzin, z czego 80 – w ramach finansowania FDJ). Każdorazowo, w spotkaniach świetlicowych uczestniczyło 10-25 dzieci i młodzieży; łącznie w tej edycji 44 dzieci i młodzieży skorzystało z zajęć w Przystanku Świetlica. W ramach spotkań świetlicowych odbywały się: zajęcia plastyczne, ruchowe i edukacyjne: odrabianie lekcji, rozmowy z zakresu edukacji seksualnej, nauka polskiego przez zabawę, gry planszowe, czytanie książek, pogadanki na trudne tematy w kręgu (zachowania przemocowe, kradzieże) oraz indywidualne rozmowy z dziećmi skupiające się wokół ich trudności integracyjnych. FDJ współfinansowała koszty dojazdów 2 wychowawców do Ośrodka w Lininie oraz finansowała koszty materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych, jak również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz superwizję Zespołu Świetlicy (10 spotkań 4- godzinnych).

Odbyły się także wycieczki dla dzieci i dorosłych, będące okazją do wyjścia poza Ośrodek, zmiany otoczenia oraz interakcji i współuczestnictwa w działaniach wspólnie z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego. W obecnej edycji projektu zorganizowano 15 wycieczek, z czego 7 – dzięki finansowaniu FDJ, w których uczestniczyło w sumie 45 dzieci i dorosłych osób. Program wycieczek obejmował m. in. wizyty w: Centrum trampolin, Centrum Kultury Góra Kalwaria (warsztaty rękodzieła), Spin City oraz Mini Zoo.

W trakcie trwania projektu Fundacja Dla Wolności zorganizowała również dzień integracyjny – Piknik Rodzinny w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej dla rodzin z Ośrodków w Linienie i Dębaku, a także dla zaprzyjaźnionych rodzin z doświadczeniem uchodźczym (byli mieszkańcy zamkniętego Ośrodka dla cudzoziemców na Targówku) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej, w którym uczestniczyło ok. 200 osób.

2 czerwca 2024 roku FDW  zorganizowała w tym samym miejscu Wielokulturowy Dzień Dziecka. 

Projekt jest kontynuowany w latach 2024-2027.

Partner

Fundacja Dla Wolności

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej pomocy edukacyjnej i rozwojowej dzieciom z rodzin uchodźczych korzystających ze Świetlicy w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Warszawie, Dębaku i Lininie oraz wsparcie ich rodziców.

Czas trwania projektu

Od września 2019 roku do marca 2027 roku.

Beneficjenci

Dzieci z rodzin cudzoziemskich przebywające w Ośrodkach dla Cudzoziemców (do 2021 roku w Warszawie, obecnie w Dębaku i Lininie) w większości pochodzące z Czeczenii, Dagestanu i krajów Azji Środkowej, oczekujące na decyzję w sprawie objęcia pomocą międzynarodową.

Koszt projektu

Od kwietnia 2024 roku do marca 2027 roku – 300 000 PLN (Ośrodki w Dębaku i Lininie)
Od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku – 99 983 PLN (Ośrodek w Lininie)
Od kwietnia 2022 roku do marca 2023 – 155 632 PLN (Ośrodek w Dębaku)
Od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku – 26 970 PLN (Ośrodek na Targówku)
Od maja 2020 roku do kwietnia 2021 roku – 40 000 PLN (Ośrodek na Targówku)
Od września 2019 roku do lutego 2020 roku – 20 000 PLN (Ośrodek na Targówku)

Razem w latach 2019-2027 – 642 585 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończyła się piąta edycja projektu Przystanek „Świetlica” Fundacji Dla Wolności

Fundacja Drzewo i Jutro (FDJ) od 2019 roku współfinansuje działania Świetlic dla dzieci prowadzonych przez Fundację Dla Wolności (FDW) w…

Rozpoczynamy 3-letni projekt „Przystanek Świetlica” z Fundacją dla Wolności!

Od 2019 roku współfinansujemy projekt „Przystanek Świetlica” realizowany przez Fundację Dla Wolności (FDW). W tym roku, doceniając dotychczasową współpracę, jakość…

Piąta edycja projektu wsparcia Przystanku „Świetlica”

W kwietniu rozpoczęliśmy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Przystanku „Świetlica”, prowadzonego przez Fundację dla Wolności w nowej lokalizacji – Ośrodku dla…

Rozpoczęliśmy kolejne projekty z zakresu wsparcia dzieci uchodźczych

Rozpoczęliśmy współfinansowanie czwartej edycji projektu „Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz trzeciej edycji projektu „Przystanek Świetlica”…

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem…

Czwarta edycja projektu Fundacji Dla Wolności w nowym miejscu

Działania Fundacji Dla Wolności kierowane do dzieci z rodzin uchodźczych wspieramy już od 2019 roku. Zajęcia w ramach Przystanku „Świetlica”…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top