20 stycznia 2020

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem kryzysu jest także sytuacja, w której rodzina zmuszona jest do szukania schronienia w nieznanym, a często także obcym językowo i kulturowo kraju. Adaptacje rodzin uchodźczych w Polsce wspierają organizacje pozarządowe, udzielając kompleksowego wsparcia: prawnego, materialnego i psychologicznego.

Jedną z najstarszych organizacji zajmujących się pomocą uchodźcom jest Fundacja Ocalenie. Współpracujemy z nią od maja 2018 roku, współfinansując funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży (więcej o tym wspieranym przez nas projekcie przeczytasz tutaj). Widząc skalę problemu dzieci i rodzin cudzoziemskich w Polsce, ich ogromne potrzeby, a także pozytywne efekty, jakie płyną ze świadczonej im pomocy, postanowiliśmy poszerzyć grono wspieranych przez nas organizacji. Dlatego w 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z trzema nowymi organizacjami: Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”, Fundacją Dla Wolności i Fundacją Polska Gościnność.

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w ramach projektu „OBCY? Zbliżenia” prowadzi zajęcia dla dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie (woj. lubelskie). Zajęcia polegają na wyrównywaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Organizowane są warsztaty, zajęcia ogólnorozwojowe i wycieczki. Odbywają się również spotkania ze społecznościami lokalnymi przybliżające tematykę uchodźczą i pozwalające na osobiste spotkania z przedstawicielkami tej grupy. Do tej pory miało miejsce już kilka takich spotkań i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem.

 

 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz Klub Kobiet – prowadzone przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”.

 

Kolejnym projektem, dofinansowywanym przez nas od września 2019 roku, jest projekt „Przystanek Świetlica” realizowany przez Fundację Dla Wolności, w ramach którego prowadzona jest Świetlica dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Podobnie jak w projekcie Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, opiekunowie w świetlicy wspierają edukację dzieci, zapewniają im zajęcia ogólnorozwojowe, organizują wycieczki i zapewniają wielowymiarowe wsparcie i bezpieczną przestrzeń zabaw.

 

 

Zajęcia w terenie dla dzieci w ramach projektu „Przystanek Świetlica” Fundacji dla Wolności.

 

Z Fundacją Polska Gościnność rozpoczęliśmy współpracę projektem „Wsparcie edukacyjne dzieci uchodźczych”. Projekt polega na indywidualnym wsparciu dzieci z rodzin uchodźczych w nauce. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych wolontariuszy w domach podopiecznych. Dzięki ich pomocy dzieci poprawiają swoje wyniki szkolne, poszerzają wiedzę i doskonalą znajomość języka polskiego. Istotne jest również to, że pracują zawsze z tą samą, znaną im osobą, z którą mogą budować trwałą, dającą poczucie bezpieczeństwa relację.

 

 

Korepetycje dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy Fundacji Polska Gościnność.

 

Mamy nadzieję, że projekty te przyniosą pozytywne rezultaty nie tylko dla rodzin i dzieci uchodźczych, ale także dla lokalnych społeczności – uwrażliwiając je na wyzwania stojące przed rodzinami cudzoziemskimi.

Scroll to Top