28 czerwca 2021

1 czerwca rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już edycję projektu „Kontrakt Robinsona” realizowanego przez Fundację Robinson Crusoe.

W ramach programu skierowanego do młodzieży z pieczy zastępczej, podopieczni Fundacji Robinson Crusoe – w zamian za wykonanie 80 godzin prac społecznych – otrzymują dofinansowanie wybranego kursu lub sprzętu (np. kursu na prawo jazdy, zakupu sprzętu komputerowego), który przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Młodzież biorąca udział w projekcie uczy się wytrwałości i konsekwencji w realizacji ambicji zawodowych i edukacyjnych oraz odpowiedzialności społecznej. Uczestnicy programu są wolontariuszami w wybranych przez siebie instytucjach (np. schroniskach dla zwierząt, domach opieki dla osób starszych, świetlicach środowiskowych) rozwijając swoje kompetencje i zainteresowania.

Do tej pory programem objęto 39 uczestników, a w obecnej edycji projektu wsparcie otrzyma 30 młodych osób.

Koszt projektu to 73 900,00 zł.

 

 

Scroll to Top