28 czerwca 2024

Kontynuujemy, rozpoczętą w 2023 roku współpracę z Fundacją Dobrych Inicjatyw (FDI), działającą na rzecz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. W ramach trzyletniego „Programu stypendialnego Fundacji Dobrych Inicjatyw dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (II)” w okresie od 1.07.2024 do 30.06.2027 roku będziemy współfinansować wsparcie psychologiczne, edukacyjne oraz zawodowe dla wychowanków 22 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionej młodzieży (65 osób).

W ramach stypendiów obejmujących pomoc psychologiczną podopieczni FDI będą korzystać m.in. z terapii psychologicznej, konsultacji psychologicznych, treningów i warsztatów psychoedukacyjnych. Stypendia zawodowe pozwolą im sfinansować kursy edukacyjne i szkolenia (np. kurs UX, kosmetologiczny, fryzjerski, na prawo jazdy), odpowiadające na ich potrzeby oraz rozwijające talenty. Korepetycje przedmiotowe umożliwią natomiast nadrobienie zaległości szkolnych, poprawienie ocen, przygotowywanie do matury oraz rozwijanie kompetencji językowych.

Ponadto, każdego roku grupa 20 podopiecznych z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych weźmie udział w obozach terapeutycznych (letnim i zimowym), pozwalających na diagnozę ich potrzeb oraz ustalenie przyszłej ścieżki wsparcia. W ramach tego działania Fundacja Drzewo i Jutro dofinansuje wynagrodzenie trenerów prowadzących dla uczestników warsztaty psychoedukacyjno-terapeutyczne (gł. w formie arteterapii).

Mamy nadzieję, że trzyletnia formuła współpracy z FDJ pomoże Fundacji Dobrych Inicjatyw oferować podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionej młodzieży długofalowe wsparcie, skrojone na miarę ich potrzeb.

Na realizację projektu w latach 2024–2027 przeznaczyliśmy 180 000 złotych (w I roku trwania projektu – 60 000 złotych).

Więcej o nim można przeczytać tutaj.

Scroll to Top