Projekt

W 2023 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Dobrych Inicjatyw (FDI). Organizacja od 2014 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży z instytucjonalnej pieczy zastępczej – przede wszystkim z małych miasteczek oraz terenów wiejskich. W ramach podjętej współpracy FDJ współfinansuje „Program stypendialny Fundacji Dobrych Inicjatyw dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych”, dzięki któremu wychowankowie mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, edukacyjne oraz zawodowe.

25 podopiecznych z takich miejscowości jak: Krasne, Warszawa, Stoczek Łukowski, Kisielany, Supraśl i Zambrów skorzysta ze stypendiów obejmujących pomoc psychologiczną. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć m.in. w psychoterapii oraz konsultacjach psychologicznych (1200), udzielanych przez miejscowych specjalistów, wybranych przez FDI we współpracy z placówkami. Zakres pomocy dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb poszczególnych wychowanków.

15 podopiecznych skorzysta ze stypendiów zawodowych, otrzymując możliwość sfinansowania kursów odpowiadających na ich potrzeby i rozwijających talenty. Ten rodzaj wsparcia FDI kieruje przede wszystkim do starszych wychowanków (16+). Udzielona pomoc może polegać na pokryciu kosztów udziału w kursie UX, kosmetologicznym, fryzjerskim, na prawo jazdy lub opłaceniu zakwaterowania w miejscowości, w której podopieczny zaplanował odbyć praktyki wakacyjne.

Stypendia edukacyjne kierowane są do 15 wychowanków, którzy potrzebują wsparcia w postaci korepetycji przedmiotowych w sytuacji zagrożenia brakiem promocji do następnej klasy lub chęci zdawania do lepszej szkoły albo na studia. Podopieczni FDI w ramach stypendium mogą również rozwijać kompetencje językowe np. uczestnicząc w lekcjach z native speakerami.

Dzięki finansowaniu FDJ 9 podopiecznych FDI otrzyma wsparcie psychologiczne (307 konsultacji).

Partner

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Cel projektu

Udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czas trwania projektu

Od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Beneficjenci

Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Koszt projektu

50 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę z Fundacją Dobrych Inicjatyw!

W lipcu 2023 r. rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Dobrych Inicjatyw (FDI), która od 2014 roku działa na rzecz dzieci i…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top