03 lipca 2024

Kontynuujemy, rozpoczętą w 2023 roku współpracę z – działającym na warszawskiej Pradze Północ – Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”. W ramach trzyletniego projektu „Spróbujmy Razem” w okresie od 1.07.2024 do 30.06.2027 roku współfinansujemy funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat i 10 -12 lat.

Placówka ta oferuje podopiecznym wsparcie psychologiczne (spotkania z psychologiem) i zajęcia socjoterapeutyczne, a także wsparcie edukacyjne („Pogotowie Lekcyjne”); dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – takimi jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia – organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej. Realizowane w świetlicy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze poszerzają wiedzę o świecie, niwelują deficyty rozwojowe i społeczne: podopieczni uczestniczą w zajęciach kulinarnych, sportowych, artystycznych, warsztatach radiowych, fotograficznych, filmowych i muzycznych.

W latach 2024-2027 FDJ finansuje wynagrodzenie drugiego wychowawcy w młodszej grupie (w wymiarze godzinowym jednego etatu).

Mamy nadzieję, że trzyletnia formuła współpracy z FDJ pomoże Stowarzyszeniu „Serduszko dla Dzieci” oferować wieloaspektową i specjalistyczną pomoc podopiecznym i ich rodzinom.

Na realizację projektu w latach 2024–2027 przeznaczyliśmy 267 000 złotych (w I roku trwania projektu – 84 400 złotych).

Więcej o nim można przeczytać tutaj.

Scroll to Top