04 lipca 2023

W lipcu 2023 r. rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Dobrych Inicjatyw (FDI), która od 2014 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży z instytucjonalnej pieczy zastępczej – przede wszystkim z małych miasteczek oraz terenów wiejskich. W ramach „Programu stypendialnego Fundacji Dobrych Inicjatyw dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych” 55 beneficjentów organizacji otrzyma wsparcie psychologiczne, edukacyjne oraz zawodowe. Dzięki naszemu finansowaniu 9 wychowanków skorzysta z 307 konsultacji psychologicznych.

Całkowity koszt projektu wynosi 50 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top