04 maja 2022

W maju i czerwcu odbędą się dofinansowane przez Fundację Drzewo i Jutro szkolenia dla zespołu SOS Wiosek Dziecięcych – 18 psychologów zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz 52 pracowników Programów Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”. Szkolenia dotyczyć będą standardów diagnozy oraz wsparcia dziecka i rodziny po pandemii, odbędą się też warsztaty wymiany dobrych praktyk, podczas których specjaliści będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wierzymy, że takie wsparcie merytoryczne kadry psychologicznej i pedagogicznej udzielającej pomocy osobom w trudnej sytuacji przełoży się na wzrost skuteczności niesionej pomocy.

Projekt realizowany będzie w terminie 11 maja – 9 czerwca 2022 roku, a jego koszt wynosi 29 156 zł.

Scroll to Top