06 maja 2022

Niebawem rozpoczniemy budowę placu zabaw przy nowo powstałym Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim (niedaleko Miechowa, w województwie małopolskim). Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Miechowie i obejmuje Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) z oddziałami przedszkolnymi, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradnię Psychologiczną Dziecięcą oraz Poradnię Logopedyczną. Placówka oferuje pomoc dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. W działaniach prowadzonych przez Centrum będzie regularnie uczestniczyć około 740 osób. Z planowanego placu zabaw oraz siłowni plenerowej będą korzystali przede wszystkim podopieczni OREW w wieku od 3. do 25. roku życia, a także odbiorcy różnych form wsparcia i terapii oferowanych w Centrum w wieku od urodzenia do 18. roku życia. Bardzo istotną wartością zarówno dla PSONI, jak i Fundacji Drzewo i Jutro, jest integracja, dlatego plac zabaw będzie dostosowany do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności ruchowej oraz otwarty także dla dzieci i młodzieży prawidłowo rozwijającej się, zamieszkującej w okolicy.

Poniżej prezentujemy wizualizację planowanej inwestycji, której koszt wyniesie 419 464,44 zł.

Galeria zdjęć

Scroll to Top