28 kwietnia 2022

Rozpoczynamy drugą edycję projektu wspierającego Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej (MPEŻ) realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowywaniu ich do dorosłego życia poprzez żeglarstwo, które stanowi narzędzie pracy z podopiecznymi – pomaga kształtować w nich odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy i organizacji pracy własnej. Udział w rejsach i szkoleniach pozwala młodym ludziom zdobyć umiejętności żeglarskie, które później mogą rozwijać na ścieżce zawodowej.

W ramach aktualnej edycji projektu współfinansujemy cztery rodzaje działań: wiosenne rejsy rodzinne dla wychowanków placówek oraz ich opiekunów i wychowawców, szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego oraz na certyfikat Młodszego Sternika Jachtowego, szkolenia manewrowe dla kadetów MPEŻ, wędrowny rejs stażowy dla kadetów i aspirantów na kadetów MPEŻ oraz zatokowe rejsy stażowe dla aspirantów i kadetów MPEŻ.

Okres realizacji projektu to 30.04 – 07.10.2022, a jego koszt wynosi 82 978 zł.

Scroll to Top