04 marca 2022

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie i w Gdańsku oraz Telefonu Zaufania 116 111.

Ośrodki CPD w Warszawie i Gdańsku oferują kompleksową pomoc dla dzieci z doświadczeniem przemocy oraz ich niekrzywdzących rodziców lub opiekunów. Czwarta edycja projektu wsparcia CPD w Gdańsku realizowana jest w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. W ramach tego działania Fundacja Drzewo i Juro dofinansowuje m.in. indywidualną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną, grupy terapeutyczne dla rodziców i nastolatków, superwizje dla zespołu pracowników oraz koordynację działań placówki, przeznaczając na ten cel: 234 497 zł. Szósta już edycja projektu wsparcia CPD w Warszawie trwa od marca 2022 do lutego 2023 roku. Placówka uzyskała wsparcie w wysokości 345 658 zł m.in. na indywidualną pomoc psychologiczną, konsultacje lekarskie, spotkania grup terapeutycznych, a także wsparcie edukacyjne dzieci oraz socjalne rodzin.

W marcu rozpoczęliśmy także finansowanie szóstej edycji projektu Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, oferującego możliwość rozmowy o problemach i otrzymania porad w sytuacjach kryzysowych od wykwalifikowanych konsultantów oraz przeszkolonych wolontariuszy. Zespół infolinii podejmuje także – wraz z odpowiednimi służbami – interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kontaktujących się osób. Współfinansujemy wynagrodzenia pracowników oraz szkolenia i superwizje całego zespołu Telefonu Zaufania, a także koordynację jego pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 roku, a jego koszt wynosi 500 000 zł.

Wnętrze Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

Biuro Telefonu Zaufania 116 111

Scroll to Top