31 stycznia 2022

Od początku stycznia realizujemy nową edycję projektu, finansowanego przez nas nieprzerwanie od niemal pięciu lat – Wsparcie Programu Umacniania Rodziny w Koszalinie. W ramach tego działania świadczona jest pomoc rodzinom zagrożonym rozpadem, żyjącym w trudnych warunkach. Fundacja dofinansowuje m.in. indywidualne wsparcie rodzin przez specjalistów (psycholog, asystent rodziny), pracę wychowawców i korepetytorów z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego oraz koordynację działań całego Programu. Ponadto wspieramy finansowo wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży, które dają możliwość zdobywania nowych doświadczeń i ćwiczenia umiejętności społecznych w innym otoczeniu. W 2022 roku na wsparcie PUR w Koszalinie przeznaczyliśmy 332 729,30 zł.

W styczniu rozpoczęliśmy także finansowanie szóstej edycji projektu Fundusz remontowy, skierowanego do podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy przygotowują się do usamodzielnienia i zamieszkania w swoim pierwszym, własnym mieszkaniu lub domu. Dzięki naszemu wsparciu w 2022 roku co najmniej dwie osoby otrzymają dofinansowanie remontu mieszkania w wysokości 30 000 zł.

Projekty realizowane są od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

 

 

Zajęcia kreatywne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Koszalinie

 

 

Mieszkanie wyremontowane w ramach Funduszu remontowego w 2021 roku

Scroll to Top