11 stycznia 2024

W styczniu rozpoczęła się druga edycja „Projektu wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin Zawsze w Kontakcie” Stowarzyszenia „Być Razem”, z którym współpracujemy od października 2021 roku. W ramach bieżącego projektu finansujemy 4 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu powiatu cieszyńskiego. W trakcie 182 godzin zajęć socjoterapeutycznych 56 uczestników będzie dzielić się doświadczeniami, wzajemne wspierać, motywować do zmiany oraz pracować nad rozwojem umiejętności społecznych i życiowych. Ponadto 32 osoby (młodzież oraz opiekunowie) skorzystają z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej (192 godzin konsultacji). W ramach projektu świadczone też będzie poradnictwo rodzinne w wymiarze 42 godzin dla 60 beneficjentów. Zespół terapeutyczny stowarzyszenia weźmie udział w 3 pięciogodzinnych superwizjach.

Całkowity koszt projektu wynosi 80 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top