08 sierpnia 2022

5 sierpnia dokonaliśmy odbioru końcowego integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Strzeżowie Drugim, koło Miechowa (województwo małopolskie). Budowa została zrealizowana przy nowo powstałym Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Miechowie. Placówka oferuje pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym.

Urządzenia wykorzystane na placu zabaw oraz siłowni są dostosowane do wieku i potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Cieszymy się, że podopieczni mogą już korzystać z nowej przestrzeni do zabawy i ćwiczeń w zielonym otoczeniu Centrum 😊 Uroczyste otwarcie placu zabaw nastąpi we wrześniu, wraz z oficjalnym otwarciem samej placówki.

Galeria zdjęć

Scroll to Top