10 listopada 2021

5 listopada z wielką radością uroczyście otworzyliśmy kolejny obiekt przeznaczony dla młodych pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu – wielofunkcyjne boisko przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Szpital zajmuje się rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem rehabilitacyjnym dysfunkcji narządu ruchu około 70 pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia. Opiekę zdrowotną świadczy zarówno w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. W ofercie szpitala znajduje się m.in.: fizykoterapia, kinezyterapia, psychoterapia, terapia logopedyczna i terapia zajęciowa. Ponadto szpital zapewnia pacjentom w wieku szkolnym opiekę pedagogiczną oraz edukację z zakresu szkoły podstawowej i liceum. Dzieci i młodzież mogą odtąd grać na świeżym powietrzu w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę, zaspokajając swoją potrzebę ruchu i pracując nad osiągnięciem większej sprawności.

W uroczystości otwarcia boiska udział wzięli: p.o. Dyrektora Szpitala – lek. med. Jerzy Piotrowski, Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych – Izabela Kluska, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – Sylwia Kucia oraz – ze strony Fundacji Drzewo i Jutro: Kierownik Projektów Infrastrukturalnych – Jacek Grajewski i Koordynatorka Projektów – Anita Czoska, a także przebywające w szpitalu dzieci i ich wychowawcy.

Jesteśmy bardzo dumni z tej realizacji i mamy nadzieję, że dzięki możliwości aktywnego spędzania czasu na nowym boisku, długotrwały pobyt w szpitalu będzie dla młodych pacjentów odrobinę łatwiejszy.

Koszt całej inwestycji wyniósł 313 573,91 zł.

Tak prezentuje się całe boisko

Uroczyste przecięcie wstęgi – od lewej: Jerzy Piotrowski, Pacjentka, Jacek Grajewski

Pierwsze kosze…

I pierwsze bramki… (strzela Jacek Grajewski 🙂 )

Scroll to Top