28 października 2021

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna. Główne obszary działalności Stowarzyszenia to wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, osób uzależnionych oraz osób potrzebujących, zagrożonych marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum profilaktyki edukacji i terapii „Kontakt”, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) oraz Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”.

W ramach tej współpracy współfinansujemy przez 9 miesięcy projekt „Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży”. Beneficjenci z powiatu cieszyńskiego – w wieku od 9 do 20 lat – otrzymają niezbędne wsparcie psychologiczne. Zostaną uruchomione 4 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, borykających się po pandemii z poczuciem osamotnienia, nieśmiałością, depresją czy myślami samobójczymi. Udział w realizowanym programie ma na celu rozwój umiejętności społecznych, życiowych oraz zaspokajania potrzeb psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie.

Projekt zakłada m.in. 204 godziny spotkań grup socjoterapeutycznych oraz wycieczkę integracyjną dla uczestników. Działania obejmą minimum 32 osoby.

Koszt projektu to 41 500 zł.

 

 

 

Scroll to Top