05 marca 2021

W ramach nowego obszaru działań rozwijanego od 2019 roku – edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży – zakończyliśmy projekt „EkoRok ze Źródłami”, realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych (ODE) „Źródła” z siedzibą w Łodzi. Wspólne działania będą kontynuowane i rozwijane w 2021 roku.

W trakcie projektu przeprowadzono 259 warsztatów ekologicznych, przyrodniczych i z zakresu edukacji globalnej dla 4393 uczniów szkół i przedszkoli. Nauczyciele mogli dokonać wyboru spośród wielu tematów zajęć – nawiązujących do pór roku i zjawisk zachodzących w przyrodzie – z oferty udostępnionej na stronie internetowej ODE „Źródła”. Zorganizowano także 12 warsztatów rodzinnych o charakterze przyrodniczo-ekologiczno-artystycznym (m.in. „Naturalni muzykanci – warsztaty muzykowania i tworzenia naturalnych instrumentów”, „Którędy poszedł dzik? – warsztat przyrodniczy w terenie w Lesie Łagiewnickim”), w których uczestniczyło łącznie 400 osób. Ośrodek nawiązał również współpracę z siecią łódzkich bibliotek publicznych, dla których zorganizował cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie pt. „Zaproś drzewa do biblioteki”, w którym udział wzięło 25 pracowników. W ramach projektu zorganizowano także cykl szkoleń kształcących trenerów edukacji ekologicznej oraz kursy doskonalące dla kadry „Źródeł”.

Trenerzy Ośrodka doceniają wartość zajęć prowadzonych stacjonarnie, dlatego w momencie wprowadzenia ograniczeń wynikających z pandemii, starali się organizować jak najwięcej działań w plenerze (Park Piłsudskiego w Łodzi, Las Łagiewnicki, zielone tereny przyszkolne). Ostatecznie dla części warsztatów konieczne było przyjęcie formy online. Zespół „Źródeł” wykazał się kreatywnością organizując warsztaty w taki sposób, by nie traciły walorów edukacyjnych, a jednocześnie były ciekawe i aktywizujące. Ośrodek dostosował się do obecnej sytuacji, systematycznie poszerzając swoją ofertę warsztatów online. Wprowadzenie tej formy zajęć umożliwiło zwiększenie zasięgu warsztatów z terenu Łodzi na całą Polskę.

Koszt projektu wyniósł 50 000 zł.

Galeria zdjęć

Scroll to Top