25 stycznia 2021

Działania z zakresu edukacji ekologicznej rozpoczęliśmy w 2019 roku współpracą z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie i Ośrodkiem Działań Edukacyjnych „Źródła”. Pilotażowy projekt „Climate of change // My Revolution realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie i finansowany przez Fundację Drzewo i Jutro jest pierwszym zakończonym projektem w tym obszarze.

W ramach tego Projektu odbył się cykl 6 warsztatów dla młodzieży, w których wzięło udział 147 uczestników – uczniów szkół średnich oraz młodych aktywistów ekologicznych. Wszystkie warsztaty dotyczyły przyczyn i konsekwencji nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji dla środowiska i ludzi, w tym: zużycia zasobów, zanieczyszczenia środowiska i łamania praw człowieka. Uczestnicy próbowali zrozumieć, jaką rolę odgrywają konsumenci i co na co dzień mogą zrobić, by w mniejszym stopniu przyczyniać się do zmian klimatu. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła konieczność realizacji spotkań w trybie online, co stanowiło wyzwanie organizacyjne. Udało się jednak utrzymać duże zainteresowanie warsztatami, mimo zmiany ich formuły.

Ponadto, w ramach działań w projekcie opracowano i opublikowano 3 poradniki konsumenckie, które w przystępny sposób dają wskazówki, jakie działania może podjąć każdy z nas w trosce o klimat:

Poradnik „Moda Vintage, czyli dlaczego i jak warto kupować używane” – zawiera konkretne wskazówki jak i gdzie kupować używaną odzież, aby ograniczyć negatywny wpływ nadmiernej produkcji odzieży na środowisko naturalne.

Poradnik „Zmiany klimatu to nie żarty, czyli co możesz zrobić już dziś” – przedstawia najważniejsze problemy i zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych oraz szereg praktycznych porad i konkretnych przykładów działań, w które można się angażować, aby realnie wpływać na zmianę sytuacji.

Poradnik „Zielone wydarzenia, czyli jak zorganizować event eko i fair?” – opisuje, w jaki sposób wydarzenia masowe mogą wpływać negatywnie na klimat (np. poprzez zwiększone zużycie jednorazowych plastikowych naczyń, czy generowanie śladu węglowego) oraz pokazuje, jak je organizować, by tego uniknąć.

Wszystkie poradniki zostały opracowane w wersji elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie: www.ekonsument.pl, w dziale Materiały.

Koszt projektu wyniósł 40 000 zł.

Mamy nadzieję, że wiedza, jaką zdobyli uczestnicy warsztatów i odbiorcy poradników, będzie im pomagała w podejmowaniu odpowiedzialnych i świadomych wyborów konsumenckich.

Galeria zdjęć

Scroll to Top