20 kwietnia 2022

Działania Fundacji Dla Wolności kierowane do dzieci z rodzin uchodźczych wspieramy już od 2019 roku. Zajęcia w ramach Przystanku „Świetlica” do końca sierpnia 2021 roku realizowane były w Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku, a w wyniku jego zamknięcia, od września zostały przeniesione do Podkowy Leśnej – Dębaka. W nowej lokalizacji znajduje się 300 miejsc, obecnie przebywają w nim głównie osoby z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Białorusi i Afganistanu.

Pod koniec 2021 roku w ośrodku przeprowadzona została diagnoza potrzeb środowiska, na podstawie której zaplanowano działania na rzecz jego mieszkańców, m.in. program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci (pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie umiejętności komunikacyjnych, zajęcia integracyjne, manualne i ruchowe), indywidualną pracę z dzieckiem i rodziną (konsultacje w zakresie codziennych spraw życiowych, edukacyjnych i wychowawczych), cykl spotkań i warsztatów aktywizujących dla dorosłych, wycieczki i wydarzenie integracyjne.

W kwietniu rozpoczęliśmy czwarty rok wsparcia projektu Przystanek „Świetlica”, w którym m.in. w całości pokrywamy koszt wynagrodzeń wychowawców, asystenta kulturowego oraz wycieczek poza teren ośrodka.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku, a jego koszt wynosi 155 632,00 zł.

Galeria zdjęć

Scroll to Top