04 maja 2023

W maju rozpoczęła się kolejna edycja projektu „OBCY? Zbliżenia”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” na rzecz rodzin uchodźczych, przebywających w Ośrodku Dla Cudzoziemców i w prywatnych mieszkaniach w Łukowie na Lubelszczyźnie.

W obecnym projekcie finansujemy 200 godzin różnych zajęć edukacyjno-artystycznych dla grupy 40 dzieci i młodzieży. Warsztaty teatralne będą  okazją do nauki języka polskiego oraz rozwijania szeroko rozumianych zdolności poznawczych i twórczych. Uczestnicy przygotują przedstawienie kukiełkowe, do którego – podczas zajęć plastycznych, prowadzonych przez pracującą w stowarzyszeniu uchodźczynię z Czeczenii – wykonają samodzielnie lalki. Dzieci i młodzież wezmą także udział w warsztatach kuglarskich pod okiem specjalistki związanej z Festiwalem Sztukmistrzów w Lublinie oraz będą uczestniczyć w zajęciach muzycznych. W projekcie przewidziano także naukę języka angielskiego w formie zabawy. W ramach działań realizowanych poza Ośrodkiem 50 osób (dzieci i ich rodzice) pojedzie na wycieczkę (indywidulaną lub zbiorową) – nie tylko by wypocząć, ale również poznać tradycję, zwyczaje oraz kulturę kraju, w którym się znaleźli.

Całkowity koszt projektu wynosi 40 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top