Projekt

Wsparcie finansowe projektu „OBCY? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które prowadzi działania na rzecz osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie na Lubelszczyźnie.

Program „OBCY? Zbliżenia”, realizowany od 2009 roku, jest autorskim projektem Stowarzyszenia dla Ziemi skupiającym się na działaniach edukacyjnych, integracyjnych i aktywizujących dla rodzin, które przebywają w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie.  W placówce przebywa grupa około 80 dzieci i 40 osób dorosłych, głównie pochodzących z Czeczenii. Fundacja Drzewo i Jutro wspiera finansowo to działanie od 2019 roku.

W ramach programu mieszkańcy ośrodka mogą skorzystać nieodpłatnie z różnorodnych form wsparcia:  zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci,  pomocy psychologicznej, warsztatów w pracowni artystyczno-rzemieślniczej dla kobiet oraz rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.

Specyfiką zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie jest łączenie ich z aktywnościami artystycznymi, takimi jak zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne. Taka forma zajęć pozwala na rozwijanie możliwości edukacyjnych dzieci, poprzez angażowanie ich w atrakcyjne i ciekawe działania. W ramach zajęć dzieci uczą się języka polskiego, otrzymują wsparcie w odrabianiu lekcji, poznają polską kulturę i tradycję oraz odkrywają swoje talenty i zainteresowania.

W Ośrodku przebywają osoby, które doświadczyły traumy uchodźctwa, a często również przemocy. Wparcie psychologiczne udzielane jest przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje językowe i doświadczenie w pracy z uchodźcami. Typ wsparcia dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i może mieć formę terapii długoterminowej, jednorazowej porady, odpowiedzi na kryzysową sytuację, czy pracy nad kompetencjami rodzicielskimi. Psycholodzy udzielają pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom, mając na uwadze potrzebę systemowego wsparcia rodziny.

Warsztaty dla kobiet organizowane są w pracowni artystyczno-rzemieślniczej, którą Stowarzyszenie „Dla Ziemi” otworzyło w Ośrodku w Łukowie w 2018 roku. Zajęcia, prowadzone przez artystów i rzemieślników z całej Polski, pozwalają uchodźczyniom zdobyć umiejętności  sprzyjające ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Mieszkanki Ośrodka tworzą w pracowni notatniki, serwety, uczą się haftu i krawiectwa. Ponadto, odpowiadając na potrzeby związane z pandemią, wiosną 2020 roku uchodźczynie szyły maseczki ochronne dla pracowników lokalnego oddziału PCK.

Uzupełnieniem działań w projekcie jest organizacja wyjazdów wakacyjnych i wycieczek, które pozwalają nie tylko na wypoczynek i poznawanie rzeczywistości poza Ośrodkiem, ale również wzmacniają więzi rodzinne.

Wszystkie działania były kontynuowane w trakcie pandemii – Stowarzyszenie na bieżąco dostosowywało swoje działania do  dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Główne wysiłki skupiały się na wsparciu dzieci w edukacji zdalnej (udzielaniu korepetycji, pomocy w odrabianiu prac domowych, wsparciu technicznym, zapewnieniu odpowiedniego sprzętu) oraz pomocy rodzicom w kontaktach ze szkołami.

Partner

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji społecznych i edukacyjnych dzieci z rodzin uchodźczych oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich i potencjału zawodowego kobiet.

Czas trwania projektu

Od 1 października 2019 do 30 czerwca 2022 roku.

Beneficjenci

Dzieci (około 80 osób) oraz dorośli (około 40 osób) przebywający w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, w większości pochodzący z Czeczenii.

Koszt projektu

Od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku – 40 000,00 PLN

Od 1 października 2019 do 31 marca 2020 roku – 20 000,00 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu „OBCY? Zbliżenia”

11 maja 2021 roku rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już, edycję projektu „OBCY? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które wspiera działania…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry