Projekt

W 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem dla Ziemi. Organizacja od 2008  roku prowadzi działania na rzecz uchodźców przebywających na Lubelszczyźnie. Program „OBCY? Zbliżenia”, wspierany finansowo przez Fundację Drzewo i Jutro, realizowany jest od 2009 roku. To autorski projekt Stowarzyszenia, skupiający się na działaniach edukacyjnych, integracyjnych i aktywizujących dla rodzin, które przebywają w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie na Lubelszczyźnie. W placówce są zarówno dorośli, jak i dzieci, głównie pochodzący z Czeczenii.

W ramach programu mieszkańcy ośrodka mogą skorzystać nieodpłatnie z różnorodnych form wsparcia: zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci, pomocy psychologicznej, warsztatów w pracowni artystyczno-rzemieślniczej dla kobiet oraz rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.

Specyfiką zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie jest łączenie ich z aktywnościami artystycznymi, takimi jak zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne, co pozwala na rozwijanie możliwości edukacyjnych dzieci, poprzez angażowanie ich w atrakcyjne i ciekawe działania, dodatkowo uczą się języka polskiego, otrzymują wsparcie w odrabianiu lekcji, poznają polską kulturę, tradycję oraz odkrywają swoje talenty i zainteresowania. W ostatniej zakończonej edycji projektu FDJ sfinansowała 147 godzin takich zajęć.

W Ośrodku przebywają osoby, które doświadczyły traumy uchodźctwa, a często również przemocy. Wparcie psychologiczne udzielane jest przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje językowe i doświadczenie w pracy z uchodźcami. Typ wsparcia dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i może mieć formę terapii długoterminowej, jednorazowej porady, odpowiedzi na kryzysową sytuację, czy pracy nad kompetencjami rodzicielskimi. Psycholodzy udzielają pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom, mając na uwadze potrzebę systemowego wsparcia rodziny.

Warsztaty dla kobiet organizowane są w pracowni artystyczno-rzemieślniczej, którą Stowarzyszenie „Dla Ziemi” otworzyło w Ośrodku w Łukowie w 2018 roku. Zajęcia, prowadzone przez artystów i rzemieślników z całej Polski, pozwalają uchodźczyniom zdobyć umiejętności sprzyjające ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Mieszkanki Ośrodka tworzą w pracowni notatniki, serwety, uczą się haftu i krawiectwa. Ponadto, odpowiadając na potrzeby związane z pandemią, wiosną 2020 roku uchodźczynie szyły maseczki ochronne dla pracowników lokalnego oddziału PCK.

Uzupełnieniem działań w projekcie jest organizacja wyjazdów wakacyjnych i wycieczek, które pozwalają nie tylko na wypoczynek i poznawanie rzeczywistości poza Ośrodkiem, ale również wzmacniają więzi rodzinne. W ostatniej edycji FDJ sfinansowała też wyjazd grupy 40 dzieci na warsztaty międzykulturowe organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie. Podopieczni Stowarzyszenia przez długi czas przygotowywali się do występu artystycznego, który mieli okazję wtedy zaprezentować.

W obecnej edycji projektu z darowizny FDJ zostaną dofinansowane wyjazdy rodzinne i wycieczki oraz 200 godzin warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka.

Partner

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji społecznych i edukacyjnych dzieci z rodzin uchodźczych oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich i potencjału zawodowego kobiet.

Czas trwania projektu

Od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

Beneficjenci

Dzieci oraz dorośli przebywający w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, w większości pochodzący z Czeczenii.

Koszt projektu

Od maja 2023 roku do kwietnia 2024 roku – 40 000 PLN
Od maja 2021 roku do czerwca 2022 roku – 39 600 PLN
Od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku – 40 000 PLN
Od października 2019 roku do marca 2020 roku – 20 000 PLN

Łącznie w latach 2019-2022 – 139 600 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Czwarta edycja projektu „OBCY? Zbliżenia”

W maju rozpoczęła się kolejna edycja projektu „OBCY? Zbliżenia”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” na rzecz rodzin uchodźczych, przebywających w…

Rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu „OBCY? Zbliżenia”

11 maja 2021 roku rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już, edycję projektu „OBCY? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które wspiera działania…

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top