03 kwietnia 2023

Rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu, w którym współfinansujemy Program Umacniania Rodziny (PUR) w Biłgoraju, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie oraz zagrożonych utratą opieki rodziców nad dziećmi (aktualnie około 275 osób).

W ramach współpracy dofinansowane zostaną wynagrodzenia: pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe, psychologa prowadzącego konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe, a także pracownika socjalnego i asystenta rodziny, którzy wspierają rodziny w ich środowisku domowym, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów i wzmacnianiu umiejętności wychowawczych. Wsparcie finansowe Fundacji obejmuje również wyjazdy dla dzieci i rodzin, które są okazją do wypoczynku, poszerzenia zakresu doświadczeń podopiecznych oraz modelowania właściwych zachowań społecznych. Darowizna FDJ pokrywa także superwizję pracowników Programu, która wspiera ich w wykonywaniu swoich zadań.

Projekt realizowany będzie w okresie 1.04.2023-31.03.2024, a całkowity jego koszt wyniesie 318 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top