10 stycznia 2023

W styczniu rozpoczął się „Projekt wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin Zawsze w Kontakcie” Stowarzyszenia „Być Razem”, z którym podjęliśmy współpracę w październiku 2021 roku. W ramach bieżącego projektu kontynuujemy finansowanie 3 grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat z terenu powiatu cieszyńskiego. W trakcie 126 godzin zajęć socjoterapeutycznych 32 uczestników będzie dzielić się swoimi doświadczeniami, wzajemne wspierać, motywować do zmiany oraz pracować nad rozwojem umiejętności społecznych i życiowych. Dodatkowo 32 osoby (młodzież oraz rodziny z młodszymi dziećmi) skorzystają z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach 192 godzin konsultacji. Zespół terapeutyczny stowarzyszenia weźmie udział w 3 pięciogodzinnych superwizjach. Powstanie także 4000 informacyjnych zakładek do książek, które będą dystrybuowane w szkołach oraz ośrodkach współpracujących z dziećmi i młodzieżą w celu promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Całkowity koszt projektu wynosi 60 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top