05 stycznia 2023

Wraz z początkiem Nowego Roku zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych działań w 2022 roku:

 

 1. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami:
 • wybudowaliśmy 4 integracyjne place zabaw – to największa roczna liczba realizacji od początku działalności Fundacji; dwa z nich powstały przy placówkach medycznych: Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju oraz Oddziale Pediatrycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, a kolejne dwa w wyniku współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – przy placówkach zajmujących się diagnozą, terapią i edukacją osób z niepełnosprawnościami w Miechowie i Nidzicy.
 1. Wsparcie rodzin w kryzysie:
 • współfinansowaliśmy działalność trzech Centrów Pomocy Dzieciom (CPD): dwóch prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (w Warszawie i Gdańsku) oraz jednego założonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa (w Głogowie); dzieci z doświadczeniem przemocy oraz ich opiekunowie otrzymali w nich różnoraką pomoc (w procedurach karnych, pomoc psychologiczną i psychiatryczną), a także wsparcie edukacyjne i socjalne; w ramach dofinansowania Fundacji Drzewo i Jutro z pomocy psychologicznej i terapeutycznej skorzystało łącznie około 187 dzieci i 239 dorosłych;
 • współfinansowaliśmy działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego konsultanci w zeszłym roku odebrali blisko 50 000 połączeń telefonicznych oraz odpowiedzieli na ponad 8 000 wiadomości online;
 • dofinansowaliśmy działalność dwóch Programów Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych: w Koszalinie i Biłgoraju, kierowanych do rodzin zagrożonych rozpadem i w trudnej sytuacji życiowej, gdzie w ostatnim roku pomoc socjalną, psychologiczną i edukacyjną otrzymało około 460 osób;
 • wspieraliśmy finansowo grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM, w ramach których do tej pory otrzymało pomoc 47 uczestników.
 1. Wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w usamodzielnieniu:
 • dofinansowaliśmy wyjazdy wakacyjne dla 173 podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych oraz rejsy zorganizowane przez Fundację Ocean Marzeń dla 329 uczestników;
 • wspieraliśmy młodzież z pieczy zastępczej, finansując naukę na uczelniach wyższych i remonty mieszkań – we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce oraz programy przygotowujące młodzież do usamodzielnienia się, prowadzone przez Fundację Robinson Crusoe;
 • współfinansowaliśmy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych”, realizowany przez Fundację Atalaya, skierowany do usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w Warszawie.
 1. Pomoc rodzinom uchodźczym:
 • zrealizowaliśmy 5 projektów wspierających dzieci z rodzin uchodźczych: z Warszawy – z Fundacją Dla Wolności oraz Fundacją Polska Gościnność, z Łukowa – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”, z Łomży – z Fundacją Ocalenie oraz z Głogowa, finansując półkolonie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa dla dzieci ukraińskich.
 1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie finansując projekt „Our Food. Our Future”, w ramach którego m.in. powstały poradniki i podcasty dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji oraz z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, który – dzięki naszemu wsparciu – przeprowadził m.in. cykliczne warsztaty terenowe z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla 35 klas.

W 2022 nawiązaliśmy też współpracę z nowymi organizacjami:

 1. w ramach pierwszego zagranicznego projektu wsparliśmy Nature Conservancy of Canada – wiodącą kanadyjską organizację pozarządową – w wykupie oraz utrzymaniu dziewiczych lasów iglastych i mokradeł północnej części prowincji Ontario, zaliczanych do zielonych płuc Ziemi;
 2. współfinansowaliśmy II edycję Konkursu „Zielone miejsce”, przeprowadzonego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej;
 3. współfinansowaliśmy projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody”, realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja;
 4. sfinansowaliśmy projekt „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich” Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa;
 5. wsparliśmy finansowo projekt „Stop zmianom klimatu” Stowarzyszenia Tilia;
 6. współfinansowaliśmy Międzynarodową Konferencję dla Nauczycieli Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych „Nauczyciele Przyszłości – Razem dla Środowiska”, zorganizowaną w dniach 23-24 września 2022 r. przez Fundację CultureLab.

W 2022 Fundacja Drzewo i Jutro przeznaczyła na wszystkie powyższe działania kwotę 5 059 391,85 zł.

Galeria zdjęć

Scroll to Top