16 stycznia 2023

W styczniu do grona naszych Partnerów dołączyła Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, która od 2014 r. wspiera rodziny zastępcze oraz przebywające w nich dzieci. W ramach projektu „Survival Race Camp – Winter” finansujemy wypoczynek feryjny 25 podopiecznych organizacji. Dzieci z Polski i Ukrainy wezmą udział w tygodniowym obozie zimowym w Szklarskiej Porębie, który odbędzie się w drugiej połowie lutego i będzie oferował nie tylko zabawę, ale również zajęcia sportowe i edukacyjne. Wyjazd posłuży także diagnozie zainteresowań uczestników.

Całkowity koszt projektu wynosi 50 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top