06 września 2023

Od  6 lat wspieramy Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej, prowadzone w różnych lokalizacjach przez Fundację Robinson Crusoe (FRC). W tym roku ponownie finansujemy działania podejmowane przez FRC w ramach Wehikułu Usamodzielnienia w Gdańsku (w poprzednich latach wspieraliśmy Wehikuły Usamodzielnienia w Sieradzu oraz Poznaniu). W projekcie weźmie udział 15 młodych ludzi – Robinsonów, którzy przez 9 miesięcy będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach warsztatowych (18 czterogodzinnych spotkań), przygotowujących ich do samodzielnego życia i zapewniających wsparcie emocjonalne na progu dorosłości. W czasie spotkań Wehikułu, odbywających się raz na dwa tygodnie, młodzież będzie dzielić się doświadczeniami oraz zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, związane z usamodzielnieniem (edukacja, praca, finanse, zdrowie, relacje, mieszkanie i prawo). Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać także z konsultacji indywidulanych, by szukać rozwiązań dla trudności pojawiających się w procesie usamodzielnienia.

Mamy nadzieje, że wieloaspektowe wsparcie, jakie otrzyma młodzież uczestnicząca w tych zajęciach, przyczyni się do osiągnięcia przez nią wymarzonych celów osobistych, edukacyjnych oraz zawodowych.

Całkowity koszt projektu wynosi 49 120 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top