01 września 2023

We wrześniu rozpoczął się projekt „Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich «Poczuj klimat z Eko-Inicjatywą»” Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, z którym podjęliśmy współpracę w 2022 roku. Kontynuujemy finansowanie zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych: w 60 organizowanych warsztatach weźmie udział 1200 dzieci w wieku 9-14 lat (klasy III – VIII szkoły podstawowej) m.in. z gmin: Sadlinki, Kwidzyn (wiejska), Gardeja, Prabuty i Ryjewo w województwie pomorskim. Podczas zajęć, prowadzonych również metodą eksperymentowania, zostaną poruszone zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu, bioróżnorodnością, drzewami i ich mieszkańcami, kryzysem jakości gleby, rolnictwem ekologicznym, czystym powietrzem oraz czystą wodą. Projekt trwa do końca czerwca 2024 r. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach zwiększy ekologiczną świadomość uczniów, która przełoży się na ich prośrodowiskowe postawy w przyszłości.

Całkowity koszt projektu wynosi 55 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top