21 czerwca 2024

21 czerwca w Kanadzie obchodzony jest Narodowy Dzień Ludności Rdzennej, celebrujący kulturę i historię rdzennych społeczności.

 

Fundacja Drzewo i Jutro od 2023 roku współpracuje z Qqs Projects Society (kanadyjską organizacją non-profit), od ponad 20 lat wspierającą rdzennych mieszkańców Kanady ze społeczności Heiltsuk (Kolumbia Brytyjska). Działania Qqs Projects Society koncentrują się na kultywowaniu i podtrzymywaniu tradycji oraz kultury przy jednoczesnym dbaniu o ochronę przyrody. W ramach współpracy FDJ dwukrotnie już dofinansowała obozy letnie Koeye River Youth Camp dla dzieci i młodzieży, a także dla liderów społeczności Heiltsuk oraz dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W latach 2023-2024 FDJ przeznaczyła na ten cel kwotę 302 750 zł.

Ponadto, Fundacja Drzewo i Jutro w ramach współpracy z organizacją Nature Conservancy of Canada (NCC) finansuje projekt „Indigenous Advisors” mający na celu nawiązywanie współpracy z rdzennymi mieszkańcami Kanady, zamieszkującymi ich tradycyjne terytoria, sąsiadujące często z wykupowanymi i zarządzanymi przez NCC obszarami cennymi przyrodniczo oraz angażowanie rdzennych społeczności w ochronę tych terenów. W latach 2023-2024 FDJ przeznaczyła na ten cel kwotę 321 300 zł. Wsparcie FDJ pozwala na zatrudnienie Rdzennych Doradców (wywodzących się z lokalnych społeczności) monitorujących procesy zarządzania chronionymi terenami, a także finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących Rdzennych Społeczności Kanady dla Zespołu NCC oraz finansowanie oddolnych, lokalnych inicjatyw rdzennych mieszkańców, m.in.: monitorowania jakości wody w Constance Lake First Nation dla Mamawmatawa Holistic Education Centre; zapewnienia przewozów autokarowych na wycieczki dla uczniów Anishinabek School in Sheshegwaning First Nation; organizację warsztatów ochrony wód przed inwazyjną roślinnością – dla Mississaugas of the Credit First Nation. Długofalowym efektem tego projektu będzie nawiązanie lokalnych i długoterminowych relacji z rdzennymi społecznościami, opartych na poszanowaniu ich odmienności kulturowej. Projekt jest realizowany na terenie prowincji Ontario, między innymi na obszarach Boreal Wildlands Hastings Wildlife Junction, w wykupie których Fundacja Drzewo i Jutro miała swój udział.

Scroll to Top