29 stycznia 2020

Kompleksowy remont i modernizację Hydroterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja Drzewo i Jutro rozpoczęła we wrześniu 2019 roku (o szczegółach przeczytasz tutaj). Do dzisiaj wykonano już większość przewidzianych prac:

– Zamontowano i obudowano konstrukcję dla nowych niecek basenowych, elementy technologii basenowej (filtry, zbiorniki i dezynfektory) są już gotowe i obecnie instalowane są pompy do uzdatniania wody.

 

 

Na zdjęciach obudowa niecek basenowych, filtr do uzdatniania wody i pompy obiegowe basenów.

 

– W końcowej fazie jest instalacja nowych systemów wentylacyjnych i grzewczych: zostały już rozprowadzone kanały wentylacyjne i założono centralę wentylacyjną

 

Na zdjęciach nowe kanały i centrala wentylacyjna.

 

– Rozpoczęto także przygotowania do prac wykończeniowych: wylano posadzki, zrobiono izolacje styropianowe i zaszpachlowano sufity. Zamontowano również nowe okna.

 

 

Na zdjęciach wylane posadzki, zaszpachlowane sufity i nowe okna pomieszczeń Hydroterapii.

 

Do zakończenia remontu pozostało: wykonanie okładzin ceramicznych i malowanie ścian; aranżacja i wyposażenie natrysków, przebieralni, łazienek i recepcji; zamontowanie wanien i innych urządzeń do rehabilitacji oraz dalsze prace wykończeniowe.

Z przyjemnością informujemy także, że w ostatnim tygodniu Rada i Zarząd Fundacji Drzewo i Jutro podjęli decyzję o sfinansowaniu zakupu dodatkowej hydrobieżni dla dzieci wraz z asekuracją sufitową, która będzie zainstalowana w wyremontowanej przestrzeni Oddziału. Nowe urządzenie zwiększy dostępność zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla pacjentów CZD. Zdecydowaliśmy się na ten – wychodzący poza ramy projektu renowacji Hydroterapii – zakup, chcąc zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki do rehabilitacji.

W toku remontu pojawiły się opóźnienia wynikające z konieczności dostosowania do siebie nowych instalacji Hydroterapii z istniejącymi instalacjami budynku Centrum Zdrowia Dziecka, które okazały się zbyt zużyte, aby możliwe było podłączenie do nich instalacji o nowszej technologii. Nieplanowana wymiana zużytych instalacji wymaga dodatkowego czasu, dlatego termin otwarcia Hydroterapii został przesunięty o miesiąc i planowany jest na koniec marca 2020 roku.

Bardzo się cieszymy, że już za niespełna 2 miesiące pacjenci, ich opiekunowie i kadra medyczna CZD będą mogli korzystać z pomieszczeń i urządzeń zmodernizowanej Hydroterapii.

 

Na zdjęciach wizualizacje zmodernizowanej Hydroterapii.

 

Scroll to Top