Projekt

Zaprojektowanie i kompleksowa modernizacja placu zabaw dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku oraz koordynacja współpracy partnerskiej podczas realizacji projektu. W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna, która zajmuje się całościową edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (w wieku 7 – 21 lat) oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (w wieku 3 – 25 lat), a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi (do 24 roku życia).

Zajęcia edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w dużej mierze opierają się na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, którego ważnym elementem jest aktywność fizyczna, co wymaga specjalnie dostosowanej przestrzeni. W wyniku konsultacji z pracownikami szkoły, którzy dobrze znają potrzeby, możliwości i zainteresowania swoich uczniów dobraliśmy urządzenia zapewniające odpowiednią stymulację ruchową (w tym doskonalenie zmysłu równowagi), wzrokową oraz słuchową. Plac zabaw został wyposażony między innymi w zestawy integracyjne, huśtawki, kiwaki, trampolinę, panele edukacyjne oraz urządzenia fitness.

Podczas uroczystego otwarcia mogliśmy zobaczyć jak potrzebny i funkcjonalny jest nowy plac zabaw i ile radości sprawia uczniom jego użytkowanie. Bardzo wzruszającą niespodzianką było dla nas posadzenie na placu zabaw Drzewka Wdzięczności, upamiętniającego Fundację Drzewo i Jutro jako twórcę tego projektu

Partner

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

Cel projektu

Stworzenie dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi przestrzeni do zabawy, rekreacji i edukacji na świeżym powietrzu.

Czas trwania projektu

Od kwietnia do lipca 2020 roku.

Beneficjenci

Uczniowie w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku.

Koszt projektu

351 129,82 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku

10 września odbyło się oficjalne otwarcie integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, którego modernizację zaprojektowała, przeprowadziła i…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top