Projekt

W 2022 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Tilia z Torunia. Organizacja jest członkiem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, wspierającego integrację ruchu ekologicznego w Polsce i od 2001 roku angażuje się w działania promujące zachowania i nawyki przyjazne dla przyrody oraz zmniejszające presję człowieka na środowisko naturalne. W ramach finansowanego przez FDJ projektu „Stop zmianom klimatu!” odbyło się 60 dwugodzinnych warsztatów dla 1217 uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia dotyczyły zmian klimatu, jak również korzyści płynących z ograniczania niskiej emisji  (emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m) oraz oszczędnego korzystania z wody i energii. 20 warsztatów zostało przeprowadzonych na terenie lokalnych szkół, a 40 w Szkole Leśnej na Barbarce, która jest centrum edukacji ekologiczno – przyrodniczej, prowadzonym od 2004 roku przez Stowarzyszenie Tilia.

Drugi komponent projektu stanowiło 5 pięciogodzinnych warsztatów pn. „O klimacie, czyli warsztaty przygotowywania działań aktywizujących dotyczących ograniczania skutków zmian klimatu” dla 102 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i szkół średnich, zrealizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Część zajęć miało formę gry terenowej. Uczniowie – pracując w grupach – przygotowywali mini projekt na temat działań ograniczających zmiany klimatu oraz sposobów przeciwdziałania im w ich najbliższym otoczeniu. Na zakończenie warsztatów odbywała się prezentacja wszystkich pomysłów, połączona z dyskusją uczestników.

Partner

Stowarzyszenie Tilia

Cel projektu

Promowanie wśród młodzieży wiedzy i postaw ekologicznych, przyczyniających się do wspierania aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska – w tym mitygacji oraz adaptacji do zmian klimatu, oszczędzania energii i zasobów, jak również przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza oraz niskiej emisji.

Czas trwania projektu

Od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Beneficjenci

Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Koszt projektu

35 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Tilia

W październiku 2022 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Tilia z Torunia. Organizacja ta jest członkiem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top