Projekt

W ramach projektu „Stop zmianom klimatu!” odbędzie się 60 dwugodzinnych warsztatów dla 1200 uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i średnich województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia dotyczyć będą zmian klimatu, jak również korzyści płynących z ograniczania niskiej emisji  (emisji pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m) oraz oszczędnego korzystania z wody i energii. 20 warsztatów zostanie przeprowadzonych na terenie lokalnych szkół, a 40 w Szkole Leśnej na Barbarce, która jest centrum edukacji ekologiczno – przyrodniczej, prowadzonym od 2004 roku przez Stowarzyszenie Tilia.

Drugi komponent projektu stanowi 5 pięciogodzinnych warsztatów pn. „O klimacie, czyli warsztaty przygotowywania działań aktywizujących dotyczących ograniczania skutków zmian klimatu” dla 100 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i szkół średnich, zrealizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Część zajęć będzie miała formę gry terenowej. Uczniowie – pracując w grupach – przygotują mini projekt na temat działań ograniczających zmiany klimatu oraz sposobów przeciwdziałania im w ich najbliższym otoczeniu. Na zakończenie warsztatów odbędzie się prezentacja wszystkich pomysłów, połączona z dyskusją uczestników.

Partner

Stowarzyszenie Tilia

Cel projektu

Promowanie wśród młodzieży wiedzy i postaw ekologicznych, przyczyniających się do wspierania aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska – w tym mitygacji oraz adaptacji do zmian klimatu, oszczędzania energii i zasobów, jak również przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza oraz niskiej emisji.

Czas trwania projektu

Od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Beneficjenci

1300 uczniów ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Koszt projektu

35 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Tilia

W październiku 2022 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Tilia z Torunia. Organizacja ta jest członkiem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry