Projekt

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 40 warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, poruszających kwestie dotyczące bioróżnorodności, zmian klimatycznych oraz czystości powietrza. Uczestnicy będą przyglądać się alejom, okolicznym lasom, zwierzętom oraz rozpoznawać gatunki drzew i roślin. Podczas zajęć zostaną również omówione zagadnienia dot. przeciwdziałania zaśmieceniu środowiska i minimalizacji ilości odpadów.

4-godzinne warsztaty zaplanowano w sali edukacyjnej, mieszczącej się w siedzibie Eko-Inicjatywy w Kwidzynie oraz w pobliskim terenie (las, park, arboretum, przestrzeń nad rzeką Cyganówką); zajęcia będą przeprowadzane przez specjalistów – przyrodników.

Projekt zakłada realizację 40 warsztatów dla 1000 dzieci. Pośrednio w edukację ekologiczną zaangażuje się także co najmniej 50 nauczycieli oraz 50 opiekunów.

Partner

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Cel projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans w zakresie edukacji ekologicznej między dziećmi z Kwidzyna a dziećmi z okolicznych gmin wiejskich.

Czas trwania projektu

Od września 2022 roku do marca 2023 roku.

Beneficjenci

Odbiorcami działań będzie 1000 dzieci ze szkół oraz przedszkoli (zerówek) z gmin wiejskich, leżących w otoczeniu Kwidzyna.

Koszt projektu

35 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna

Z radością informujmy, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna w województwie pomorskim. Od września będziemy finansować projekt „Edukacja…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry