Projekt

Projekt skierowany do młodzieży z domów dziecka i z rodzin zastępczych w Łodzi oraz osób powyżej 60 roku życia mieszkających w Łodzi, realizowany przez Fundację Robinson Crusoe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach programu grupa 18 seniorów przygotowywana jest do pełnienia roli opiekunów usamodzielnienia dla 18 młodych ludzi z instytucji opieki zastępczej. Dzięki temu usamodzielniająca się młodzież otrzymuje wsparcie w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony kompetentnych i budzących zaufanie dorosłych.

W ramach Programu pary Senior-Junior pozostają ze sobą w regularnym kontakcie – spotykają się zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych moderowanych przez specjalistów Fundacji Robinson Crusoe oraz omawiają ze sobą wszystkie bieżące sprawy związane z wchodzeniem w dorosłość. Opiekun usamodzielnienia wspiera młodą osobę w podejmowaniu istotnych decyzji, wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych i zawodowych, załatwianiu spraw urzędowych oraz tworzeniu Indywidualnego Planu Usamodzielnienia (będącego obowiązkiem każdego podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej). Przyjęcie roli osoby, której młody człowiek może zaufać i na której może polegać, stwarza seniorom możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym, co sprzyja ich aktywizacji. Taka relacja daje uczestnikom możliwość nawiązania życzliwego, bezpośredniego kontaktu z drugą osobą oraz poczucia obustronnego wsparcia i motywacji do działania.

Eksperci Fundacji Robinson Crusoe zapewniają uczestnikom projektu kompleksowe wsparcie w postaci: szkoleń grupowych i indywidualnych, superwizjii, środków finansowych na rozwijanie talentów młodzieży, organizacji spotkań grupowych oraz moderują proces nawiązywania relacji pomiędzy młodzieżą a seniorami. Działania dostosowywane są do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i – kiedy jest to konieczne – przyjmują formę online.

Więcej o informacji o Programie można znaleźć tutaj.

Partner

Fundacja Robinson Crusoe

Cel projektu

Zapewnienie młodzieży z pieczy zastępczej wsparcia w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony przyjaznych i kompetentnych dorosłych oraz aktywizacja ludzi starszych.

Czas trwania projektu

Od listopada 2018 roku do maja 2022 roku.

Beneficjenci

• 18 młodych osób z pieczy zastępczej w obecnym projekcie oraz 12 osób w pilotażowej edycji projektu, w wieku 16-18 lat, będących w trakcie procesu usamodzielniania się przed opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• 18 seniorów w obecnej edycji oraz 12 osób w edycji pilotażowej projektu z Łódzkich Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Koszt projektu

Od lutego 2019 roku do maja 2022 roku – 190 000 PLN
Od listopada 2018 roku do sierpnia 2019 roku – 50 210 PLN

Łącznie w latach 2018-2022 – 240 210 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Podsumowanie pilotażu programu Senior-Junior

W poniedziałek, 30 września odbyło się w Łodzi oficjalne podsumowanie pilotażowego Programu Senior-Junior oferującego wsparcie w procesie usamodzielniania się młodzieży…

Inne projekty z tym partnerem

Program „Kontrakt Robinsona” Fundacji Robinson Crusoe

Program, w ramach którego – po odbyciu wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni FRC uzyskują dofinansowanie do wybranego przez

Program „Wehikuł Usamodzielnienia” Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w

Przewiń do góry