Projekt

Projekt, skierowany do młodzieży z domów dziecka i z rodzin zastępczych oraz osób powyżej 60. roku życia mieszkających w Łodzi, realizowany był przez Fundację Robinson Crusoe we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach programu grupa seniorów przygotowywana była do pełnienia roli opiekunów usamodzielnienia dla juniorów – młodych ludzi z instytucji opieki zastępczej. Dzięki temu usamodzielniająca się młodzież otrzymała wsparcie w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony kompetentnych i budzących zaufanie dorosłych.

Podczas realizacji programu pary Senior-Junior pozostawały ze sobą w regularnym kontakcie – spotykały się zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych, moderowanych przez specjalistów Fundacji Robinson Crusoe oraz omawiały ze sobą wszystkie bieżące sprawy związane z wchodzeniem w dorosłość. Opiekun usamodzielnienia wspierał młodą osobę w podejmowaniu istotnych decyzji, wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych i zawodowych, załatwianiu spraw urzędowych oraz tworzeniu Indywidualnego Planu Usamodzielnienia (będącego obowiązkiem każdego podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej). Przyjęcie roli osoby, której młody człowiek może zaufać i na której może polegać, stwarzało seniorom możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym, co sprzyjało ich aktywizacji. Taka relacja dawała uczestnikom możliwość nawiązania życzliwego, bezpośredniego kontaktu z drugą osobą oraz poczucia obustronnego wsparcia i motywacji do działania.

Eksperci Fundacji Robinson Crusoe zapewniali uczestnikom kompleksowe wsparcie w postaci: szkoleń grupowych i indywidualnych, superwizji, środków finansowych na rozwijanie talentów młodzieży, organizacji spotkań grupowych. Przez cały czas moderowali oraz wspierali proces nawiązywania i utrzymywania relacji między młodzieżą a seniorami. Działania dostosowywane były do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i – kiedy było to konieczne – przyjmowały formę online.

Ostatnią edycję projektu ukończyło 8 par z 14, które do niej przystąpiły. Seniorzy spotykali się z juniorami średnio 2 razy w miesiącu. 12 par zrealizowało granty talentowe. Uczestnicy wzięli udział w 24 spotkaniach grupowych. 12 seniorów uzyskało certyfikat mentora, a 6 spośród nich zostało opiekunami usamodzielnienia. Młodzież zwiększyła wiedzę w zakresie poruszania się na rynku pracy, budowania wizerunku w mediach społecznościowych, edukacji seksualnej oraz dostępnych rozwiązań mieszkaniowych.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Partner

Fundacja Robinson Crusoe

Cel projektu

Zapewnienie młodzieży z pieczy zastępczej wsparcia w procesie wchodzenia w dorosłość ze strony przyjaznych i kompetentnych dorosłych oraz aktywizacja osób starszych.

Czas trwania projektu

Od listopada 2018 roku do maja 2022 roku.

Beneficjenci

  • 14 młodych osób z pieczy zastępczej w zakończonym projekcie oraz 12 osób w pilotażowej edycji projektu, w wieku 16-18 lat, będących w trakcie procesu usamodzielniania się przed opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • 14 seniorów w zakończonej edycji oraz 12 osób w edycji pilotażowej projektu z Łódzkich Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Koszt projektu

Od lutego 2019 roku do maja 2022 roku – 190 000 PLN
Od listopada 2018 roku do sierpnia 2019 roku – 50 210 PLN

Łącznie w latach 2018-2022 – 240 210 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Podsumowanie pilotażu programu Senior-Junior

W poniedziałek, 30 września odbyło się w Łodzi oficjalne podsumowanie pilotażowego Programu Senior-Junior oferującego wsparcie w procesie usamodzielniania się młodzieży…

Inne projekty z tym partnerem

Staż Społeczny (wcześniej Kontrakt Robinsona)

Program, w ramach którego – po odbyciu stażu na rzecz lokalnej społeczności – podopieczni Fundacji Robinson Crusoe uzyskują dofinansowanie do

Wehikuł Usamodzielnienia Fundacji Robinson Crusoe

Program skierowany do dorastających wychowanków pieczy zastępczej, zapewnia uczestnikom profesjonalne i kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się i wchodzenia w

Scroll to Top