Projekt

Dostrzegając konieczność angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, Fundacja Drzewo i Jutro wsparła finansowo projekt wykupu cennego przyrodniczo terenu, zlokalizowanego w Północnym Ontario – Boreal Wildlands. Położone tam kompleksy leśne oraz mokradła mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych.

Rosnące na tym obszarze lasy iglaste oraz bagna i torfowiska pomagają w absorbcji dwutlenku węgla z ogólnoświatowych emisji. W praktyce akumulują równowartość CO2 wyemitowanego przez 3 miliony samochodów (licząc cały okres ich użytkowania); stanowią także siedlisko najrozmaitszych zwierząt, takich jak niedźwiedzie, łosie, wilki, rysie, karibu oraz ponad 300 gatunków ptaków. Brak należytej ochrony może doprowadzić do industrializacji tych nietkniętych przez człowieka terenów, ze szkodą dla planety i całej ludzkości.

The Nature Conservancy of Canada (NCC) to wiodąca kanadyjska organizacja, zajmującą się ochroną przyrody. Jako prywatna organizacja non-profit współpracuje z osobami indywidualnymi, korporacjami, fundacjami, rdzennymi społecznościami północnoamerykańskich Indian Kanady, a także innymi organizacjami non-profit oraz administracją wszystkich szczebli na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo skarbów Kanady – dziewiczych terenów, które przyczyniają się do zachowania kanadyjskiej dzikiej przyrody i roślinności. Od 1962 roku NCC wraz ze swoimi partnerami objęła ochroną 15 milionów hektarów terenu.

Partner

The Nature Conservancy of Canada

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie Partnera – The Nature Conservancy of Canada – w wykupie oraz w utrzymaniu i ochronie cennych ekologicznie, zalesionych terenów Północnego Ontario. Działania na rzecz Boreal Willdlands muszą być podjęte jak najszybciej, by uchronić lasy i mokradła przed działalnością człowieka, która w sposób nieodwracalny zaburzyłaby ich naturalny charakter. W efekcie doprowadziłoby to do uwolnienia znaczących ilości dwutlenku węgla do atmosfery oraz zniszczenia siedlisk wielu gatunków zwierząt i roślin.

Czas trwania projektu

Od 15 lipca 2022 roku

Beneficjenci

Tereny Boreal Wildlands są zaliczane do zielonych płuc Ziemi; ich ochrona ma znaczenie dla całej społeczności międzynarodowej.

Koszt projektu

100 000 CAD – 365 500 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

The Boreal Wildlands Project – pierwszy zagraniczny projekt współfinansowany przez FDJ!

W lipcu 2022 r. rozpoczął się pierwszy zagraniczny projekt współfinansowany przez naszą Fundację. Przeznaczyliśmy równowartość 100 000 dolarów kanadyjskich (365 500 zł.)…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry