Projekt

W lutym 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją po DRUGIE. Organizacja od 2011 roku pracuje z młodzieżą w kryzysie bezdomności i w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu „Dom dla Młodzieży” współfinansujemy koszt dyżurów, pełnionych w domu przez opiekunów. Prowadzona przez fundację placówka odpowiada na potrzeby osób w wieku 18-25 lat, które doświadczają bezdomności, chroniąc je przed koniecznością korzystania ze schronisk i noclegowni, w których przebywają głównie ludzie po 40 roku życia. Dom nie tylko chroni młodzież przed przyjmowaniem tożsamości bezdomnego, ale również uczy dbania o miejsce zamieszkania, życia w grupie oraz społeczeństwie, pracy nad sobą i poprawą własnej sytuacji.

Dom dla Młodzieży dysponuje 17 miejscami. Obowiązują w nim regulamin oraz zasady, z których najważniejsze to:

  • trzeźwość i abstynencja (młodzież przed przystąpieniem do projektu wyraża zgodę na badanie na obecność alkoholu i narkotyków),
  • praca – rozumiana jako praca nad poprawą własnej sytuacji (np. podjęcie pracy zawodowej, kontynuowanie edukacji lub codzienna obecność na terapii),
  • spotkanie – młodzież pozostaje w stałym kontakcie z opiekunami i pracownikami fundacji oraz informuje o swoich planach.

Nad przestrzeganiem tych zasad czuwają opiekunowie oraz kierownik Domu dla Młodzieży.

Beneficjenci projektu otrzymują zakwaterowanie oraz wspólnie gotują posiłki. Osoby, które podejmują aktywizację zawodową lub uczęszczają na terapię mogą liczyć na wsparcie finansowe Fundacji po DRUGIE przy zakupie m.in. artykułów higienicznych i żywności. W trakcie pobytu w Domu młodzi ludzie otrzymują także możliwość korzystania z pomocy specjalistów (prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień i doradcy zawodowego). Osoby prawidłowo realizujące program, posiadające pracę (przez co najmniej 3 miesiące) mogą uzyskać miejsce w mieszkaniu treningowym, prowadzonym przez organizację.

W Domu Fundacja po DRUGIE zapewnia całodobową obecność opiekuna. Udzielane przez niego wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców i ma prowadzić do pokonania kryzysu, rozwiązania sytuacji mieszkaniowej i usamodzielnienia się. Do jego zadań należy m.in. nadzór nad zachowaniem rytmu dnia przez domowników, realizacją ustalonych indywidualnie planów działań (dot. nauki, pracy, terapii, konsultacji ze specjalistami w biurze Fundacji po DRUGIE), utrzymaniem porządku, przestrzeganiem trzeźwości (pomiary alkomatem i wykonywanie testów na obecność narkotyków) oraz przygotowywaniem posiłków. Opiekun uczy także młodych ludzi, jak dysponować budżetem i ekonomicznie korzystać z mediów (wody, ogrzewania, prądu). Gdy jest to konieczne, podejmuje działania interwencyjne, jak również przyjmuje i releguje mieszkańców.

W ramach pilotażowej edycji projektu FDJ finansuje 132 dyżury opiekunów (12-godzinne).

Partner

Fundacja po DRUGIE

Cel projektu

Wsparcie młodzieży doświadczającej bezdomności poprzez pomoc w usamodzielnieniu i działania zwiększające kompetencje społeczne.

Czas trwania projektu

Od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku.

Beneficjenci

Młodzież w wieku 18 – 25 lat doświadczająca bezdomności.

Koszt projektu

77 220 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę z Fundacją po DRUGIE!

W lutym 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją po DRUGIE, działającą od 12 lat na rzecz młodych osób w kryzysie…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top