Projekt

Współpracę z Fundacją Ocean Marzeń (FOM) rozpoczęliśmy w 2021 roku projektem „Wypłynąć po Marzenia”. Działania Fundacji dedykowane są przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowaniu ich do dorosłego życia poprzez naukę żeglarstwa. Fundacja organizuje dla swoich podopiecznych rejsy śródlądowe i morskie, dzięki którym nabywają umiejętności konieczne do uzyskania stopni żeglarskich, a także finansuje ich naukę w szkołach morskich.

Uczestnictwo w rejsach daje wychowankom szansę na naukę współpracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samodzielności oraz budowanie zaufania do siebie i innych. Dodatkowo działania w ramach programu służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku.

W ostatniej zakończonej edycji projektu odbyło się 13 wiosennych rejsów rodzinnych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których udział wzięło 105 osób. W ramach wyjazdów uczestnicy mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść kwalifikacje, a także poznać i rozwijać swoje mocne strony. Fundacja Drzewo i Jutro dofinansowała też udział 64 wychowanków w 8 szkoleniach manewrowych. Takie rejsy są okazją do nauki teorii i praktyki żeglarstwa, po ich odbyciu można było przystąpić do egzaminu na patent żeglarski. Ponadto w wakacje odbyły się 3 dwunastodniowe rejsy wędrowne po Mazurach, w których wzięło udział 40 kadetów oraz aspirantów na kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. Dodatkowym działaniem były jednodniowe rejsy stażowe w Zatoce Gdańskiej, w których udział wzięło 120 uczestników.

Doświadczenia zdobyte podczas rejsów motywują uczestników do spełniania marzeń oraz realizowania celów edukacyjnych i zawodowych, w czym długoterminowo wspiera ich kadra FOM. Niektórzy wychowankowie mają szansę wykorzystać umiejętności żeglarskie w pracy, dołączając do grona wychowawców Fundacji Ocean Marzeń.

Projekt jest kontynuowany w 2023 roku. Z naszego dofinansowania do wyjazdu wakacyjnego oraz półkolonii skorzysta w tym roku 122 uczestników. Rejsy szkoleniowe odbędą się nad Zalewem Zegrzyńskim oraz w Zatoce Gdańskiej.

Partner

Fundacja Ocean Marzeń

Cel projektu

Rozwijanie pasji i umiejętności żeglarskich u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie – poprzez naukę żeglarstwa – postaw niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu: odpowiedzialności za siebie i innych, sumienności i umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania projektu

Od czerwca 2021 do sierpnia 2023 roku.

Beneficjenci

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 11-18 lat, wychowująca się w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Koszt projektu

Od czerwca do sierpnia 2023 roku – 54 000 PLN
Od kwietnia do października 2022 roku – 77 299,90 PLN
Od czerwca do sierpnia 2021 roku – 45 198 PLN

Razem w latach 2021-2023 – 176 497,90 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zaczynamy wakacje!

Fundacja Drzewo i Jutro od ośmiu lat dofinansowuje wypoczynek dzieci i młodzieży, które z różnych powodów znajdują się w trudnej…

Wakacje 2022

Zakończyły się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowane przez naszą Fundacje. W tym roku z różnych…

Drugi rok współpracy z Fundacją Ocean Marzeń

Rozpoczynamy drugą edycję projektu wspierającego Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej (MPEŻ) realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom…

Wakacje 2021

Choć lato już minęło, to dla niektórych wakacje dopiero się skończyły. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro w okresie…

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń

Z radością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top