Projekt

Współpracę z Fundacją Ocean Marzeń (FOM) rozpoczęliśmy w 2021 roku projektem „Wypłynąć po Marzenia”. Fundacja wspiera dzieci oraz młodzież z pieczy zastępczej przygotowując ich do dorosłego życia poprzez naukę żeglarstwa. FOM organizuje dla swoich podopiecznych rejsy śródlądowe i morskie, w czasie których nabywają oni umiejętności konieczne do uzyskania stopni żeglarskich, a także finansuje naukę szczególnie zainteresowanych żeglarstwem podopiecznych w szkołach morskich.

Uczestnictwo w rejsach daje wychowankom szansę na naukę współpracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samodzielności oraz budowanie zaufania do siebie i innych. Dodatkowo działania w ramach programu służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku.

W ostatniej zakończonej edycji projektu odbyło się 6 śródlądowych rejsów szkoleniowych (Baza na Zalewie Zegrzyńskim) oraz 9 morskich rejsów szkoleniowych (Baza w Gdańsku), w których udział wzięło łącznie 99 osób. Uczestnicy rejsów mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu na patent żeglarski także poznać i rozwijać swoje mocne strony.

Doświadczenia zdobyte podczas rejsów motywują uczestników do spełniania marzeń oraz realizowania celów edukacyjnych i zawodowych, w czym długoterminowo wspiera ich kadra FOM. Niektórzy wychowankowie mają szansę wykorzystać umiejętności żeglarskie w pracy, dołączając do grona wychowawców Fundacji Ocean Marzeń.

Projekt jest kontynuowany w latach 2024-2026.

Partner

Fundacja Ocean Marzeń

Cel projektu

Rozwijanie pasji i umiejętności żeglarskich u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie – poprzez naukę żeglarstwa – postaw niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu: odpowiedzialności za siebie i innych, sumienności i umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania projektu

Od czerwca 2021 do sierpnia 2023 roku.

Beneficjenci

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 11-18 lat, wychowująca się w pieczy zastępczej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Koszt projektu

Od kwietnia 2024 roku do grudnia 2026 roku – 330 000 PLN
Od czerwca do sierpnia 2023 roku – 54 000 PLN
Od kwietnia do października 2022 roku – 77 299,90 PLN
Od czerwca do sierpnia 2021 roku – 45 198 PLN

Razem w latach 2021-2026 – 506 497,90 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy 3 – letni projekt z Fundacją Ocean Marzeń!

Od 2021 roku współfinansujemy Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej, prowadzony przez Fundację Ocean Marzeń (FOM). Doceniając dotychczasową współpracę i jakość realizowanych…

Podsumowanie wakacji 2023

Za oknem aura już zimowa, my jednak jeszcze na chwilę wracamy wspomnieniami do wakacyjnych przygód, podsumowując wyjazdy wakacyjne dla dzieci…

Zaczynamy wakacje!

Fundacja Drzewo i Jutro od ośmiu lat dofinansowuje wypoczynek dzieci i młodzieży, które z różnych powodów znajdują się w trudnej…

Wakacje 2022

Zakończyły się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowane przez naszą Fundacje. W tym roku z różnych…

Drugi rok współpracy z Fundacją Ocean Marzeń

Rozpoczynamy drugą edycję projektu wspierającego Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej (MPEŻ) realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom…

Wakacje 2021

Choć lato już minęło, to dla niektórych wakacje dopiero się skończyły. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro w okresie…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top