Projekt

Współpracę z Fundacją Ocean Marzeń (FOM) rozpoczęliśmy w 2021 roku projektem „Wypłynąć po Marzenia”. Działania Fundacji dedykowane są przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży z pieczy zastępczej i skupiają się na przygotowaniu ich do dorosłego życia poprzez naukę żeglarstwa. Fundacja organizuje dla swoich podopiecznych rejsy śródlądowe i morskie, dzięki którym nabywają umiejętności konieczne do uzyskania stopni żeglarskich, a także finansuje ich naukę w szkołach morskich.

Uczestnictwo w rejsach daje wychowankom szansę na naukę współpracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samodzielności oraz budowanie zaufania do siebie i innych. Dodatkowo działania w ramach programu służą mobilizowaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspierają placówki opiekuńczo-wychowawcze w organizacji letniego wypoczynku. Doświadczenia zdobyte podczas rejsów szkoleniowych i wędrownych motywują uczestników do spełniania marzeń oraz realizowania celów edukacyjnych i zawodowych, w czym długoterminowo wspiera ich kadra FOM. Niektórzy wychowankowie mają szansę wykorzystać umiejętności żeglarskie w pracy, dołączając do grona wychowawców Fundacji Ocean Marzeń.

W ramach finansowanego przez nas projektu odbyły się dwa obozy żeglarskie na Mazurach dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwszym był wędrowny rejs stażowy dla 18 kadetów i aspirantów na kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej (10 dni), drugim – szkolenie żeglarskie dla 19 kadetów Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej na stopnie Żeglarza i Sternika Jachtowego (18 dni). W ramach rejsów uczestnicy mogli nabyć pierwsze umiejętności żeglarskie lub podnieść kwalifikacje, a także poznać i rozwijać swoje mocne strony. Dzięki uczestnictwu w projekcie 17 młodych osób zdało egzamin na patent Żeglarza Jachtowego, a 2 osoby złożyły wniosek o Zawodowe Stypendium Morskie (przydzielane uczniom szkół o profilu morskim).

Partner

Fundacją Ocean Marzeń

Cel projektu

Rozwijanie pasji i umiejętności żeglarskich u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie – poprzez naukę żeglarstwa – postaw niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu: odpowiedzialności za siebie i innych, sumienności i umiejętności pracy zespołowej.

Czas trwania projektu

Od czerwca do sierpnia 2021 roku.

Beneficjenci

Młodzież w wieku 11-18 lat, wychowująca się w pieczy zastępczej oraz podopieczni świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Koszt projektu

Od czerwca do sierpnia 2021 roku – 45 198 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Wakacje 2022

Zakończyły się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowane przez naszą Fundacje. W tym roku z różnych…

Drugi rok współpracy z Fundacją Ocean Marzeń

Rozpoczynamy drugą edycję projektu wspierającego Młodzieżowy Program Edukacji Żeglarskiej (MPEŻ) realizowany przez Fundację Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom…

Wakacje 2021

Choć lato już minęło, to dla niektórych wakacje dopiero się skończyły. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro w okresie…

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń

Z radością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z Fundacją Ocean Marzeń. Działania Fundacji dedykowane są dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry