Projekt

Pomoc finansowa dla usamodzielniających się podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych przeznaczona jest na remonty i wyposażenie ich pierwszych mieszkań oraz dopłaty do zakupu nieruchomości. Stabilne warunki mieszkaniowe to jedna z najważniejszych potrzeb wchodzących w dorosłość wychowanków SOS Wiosek Dziecięcych. Wsparcie, które otrzymują, wpływa na wzrost ich poczucia bezpieczeństwa i niezależności, dzięki czemu mogą skupić się na edukacji, znalezieniu pracy czy założeniu rodziny.

Młodzi ludzie zgłoszeni do programu przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce otrzymują od Fundacji dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na osobę, a resztę środków na remont lub zakup mieszkań pokrywają między innymi z oszczędności zgromadzonych przez Stowarzyszenie na indywidualnych kontach wychowanków. W procesie pozyskiwania mieszkania lub przeprowadzania remontu podopieczni Stowarzyszenia otrzymują wsparcie wychowawców SOS, którzy pomagają w kwestiach formalnych oraz monitorują przebieg prac.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro w ramach projektu:
•    W 2021 roku 2 beneficjentów przeznaczyło środki na remont: domu otrzymanego w darowiźnie oraz mieszkania;
•    W latach 2019-2020 4 podopiecznych przeprowadziło remont mieszkania, a 1 osoba zgromadziła środki na wkład własny do zakupu mieszkania.
•    W 2018 roku 5 beneficjentów wyremontowało mieszkanie, 2 osoby (rodzeństwo) zaadoptowały dom otrzymany w spadku do warunków mieszkalnych, a 3 osoby (w tym także jedno rodzeństwo) zakupiły mieszkania na własność.
•    W 2017 roku łącznie 12 beneficjentów przeznaczyło środki na remonty 4 lokali otrzymanych z zasobów miasta, dopłaty do zakupu 4 mieszkań oraz nadbudowę 1 domu.
•    W 2016 roku 10 osób otrzymało środki na remont i wyposażenie mieszkania, a 3 osoby wykupiły mieszkania na własność.
W sumie, w latach 2016-2021 42 wychowanków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce otrzymało wsparcie w ramach Programu Funduszu Remontowego.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Pomoc w usamodzielnieniu się młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Czas trwania projektu

Od 2016 roku do 2023 roku.

Beneficjenci

Młodzież biorąca udział w programie to podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce z Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz Domów Młodzieży SOS.

2021 rok – 2 osoby
2019/20 rok – 5 osób
2018 rok – 10 osób
2017 rok – 12 osób
2016 rok – 13 osób

Koszt projektu

2023 rok – 280 000 PLN
2022 rok – 240 000 PLN
2021 rok– 60 000 PLN
2019/20 rok– 150 000 PLN
2018 rok – 300 000 PLN
2017 rok – 300 000 PLN
2016 rok – 300 000 PLN
Łącznie w latach 2016-2023 – 1 630 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Siódma edycja Funduszu remontowego

W kwietniu rozpoczynamy finansowanie kolejnej edycji projektu Fundusz remontowy, skierowanego do podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy przygotowują się do…

Rozpoczęliśmy kolejne edycje projektów w partnerstwie z SOS Wioski Dziecięce

Od początku stycznia realizujemy nową edycję projektu, finansowanego przez nas nieprzerwanie od niemal pięciu lat – Wsparcie Programu Umacniania Rodziny…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie studentów SOS Wiosek Dziecięcych

Program skierowany do podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych. Studenci otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w trakcie roku akademickiego, dzięki czemu mogą w

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od 2016 finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie

Wspieramy Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Koszalinie, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Przewiń do góry