Projekt

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Gdańsku jest trzecią, obok warszawskiej i głogowskiej, wspieraną przez nas placówką, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom. Placówka w Gdańsku funkcjonuje od 2019 roku i jest prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Działalność CPD umożliwia dzieciom – ofiarom różnych przestępstw (zwłaszcza przemocy w rodzinie) oraz ich wspierającym opiekunom korzystanie z bezpłatnych świadczeń (indywidualna pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna, udział w spotkaniach grup terapeutycznych, pomoc medyczna oraz pomoc prawna). Ponadto Centrum Pomocy Dzieciom umożliwia podopiecznym uczestniczenie w przyjaznych przesłuchaniach sądowych oraz przygotowaniach do procedur karnych. Praca w modelu przyjętym przez CPD zakłada prowadzenie sprawy dziecka przez zespół tych samych specjalistów w jednym miejscu. Kompleksowa oferta pomocy pozwala zapobiec sytuacji, w której dziecko doświadczające przemocy objęte jest działaniami różnych placówek i uczestniczy równolegle w kilku procedurach, będąc narażonym na wtórną wiktymizację.

Oferta placówki kierowana jest również do profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia, dla których organizowane są szkolenia i konferencje zwiększające kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi krzywdzonymi. Psychologowie i prawnicy zatrudnieni w CPD uczestniczą w regularnych superwizjach, które chronią specjalistów i zapewniają większą skuteczność ich oddziaływań.

W ramach działań finansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w 2021 roku przeprowadzono 236 konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców/opiekunów (łącznie 79 osób). Zatrudniony w placówce lekarz psychiatra udzielił 50 konsultacji dla 20 osób. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID- 19, część konsultacji prowadzona była w formie online. Zrealizowano również spotkania grupy terapeutycznej dla nastoletnich dziewcząt z zakresu pracy z ciałem. Ponadto w ramach projektu w 2021 roku odbyło się 15 godzin superwizji dla pracowników.

W ramach czwartej edycji, zrealizowanej w 2022 roku, kontynuowane były powyższe działania, a dodatkowo uruchomiono nową grupę terapeutyczną skierowaną do nastoletnich dziewcząt. Fundacja współfinansowała także konferencję „Dziecko doświadczające traumy”, w której uczestniczyło – stacjonarnie oraz online – 920 osób.

Projekt jest kontynuowany w 2023 roku.

Partner

Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom – dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a także dążenie do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy. Poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu poprzez zwiększanie świadomości problemu oraz podnoszenie kompetencji pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczych i ochrony zdrowia.

Czas trwania projektu

Od października 2019 roku do końca grudnia 2023 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także rodzice, opiekunowie i rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki. W ostatniej zakończonej edycji projektu w 2021 roku pomoc otrzymało 89 dzieci oraz 119 rodziców i opiekunów.
  • Profesjonaliści pracujący w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia.

Koszt projektu

Od stycznia do grudnia 2023 roku – 257 860 PLN
Od stycznia do grudnia 2022 roku – 234 497 PLN
Od marca do grudnia 2021 roku – 166 808 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 138 191 PLN
Od października do grudnia 2019 roku – 58 560 PLN

Łącznie w latach 2019-2022 – 855 916 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to już…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

Wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymały

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w

Przewiń do góry