Projekt

W latach 2018 – 2022 Fundacja Drzewo i Jutro wspierała finansowo Fundację Ocalenie w zakresie prowadzenia Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) oraz zapewnienia funkcjonowania Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin cudzoziemskich w Łomży.

CPC powstało w 2006 roku, aby odpowiedzieć na potrzeby mieszkającej w Łomży i okolicach społeczności czeczeńskiej – w większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. W samym mieście do 2010 roku znajdował się Ośrodek dla Cudzoziemców, w którym przebywały osoby czekające na wydanie decyzji o nadanie statusu uchodźcy. Obecnie Ośrodek znajduje się w pobliskim Czerwonym Borze.

W ramach działań Centrum rodziny uchodźcze otrzymują bezpłatną i kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną i prawną – w tym związaną z procedurą ubiegania się o status uchodźcy. Dzięki współpracy z mentorem międzykulturowym (wywodzącym się ze społeczności czeczeńskiej), rodziny mogą liczyć na wsparcie w codziennych wyzwaniach związanych z życiem w kraju o odmiennej kulturze, takich jak: załatwianie spraw w urzędach, kontakty ze szkołami i ze służbą zdrowia, szukanie mieszkania czy poruszanie się na rynku pracy.

Szczególnie istotną częścią działalności CPC jest prowadzenie Świetlicy dla dzieci i młodzieży, gdyż to właśnie dzieci są grupą szczególnie narażoną na długofalowe negatywne konsekwencje sytuacji kryzysowej, jaką jest doświadczenie uchodźstwa. W świetlicy, czynnej pięć dni w tygodniu (w godzinach 16:00-19:00) dzieci, pod opieką trzech wychowawczyń, otrzymują kompleksową pomoc edukacyjną w nauce języka polskiego, odrabianiu lekcji, nauce nowych umiejętności społecznych i szkolnych, redukcji deficytów rozwojowych, poszerzają też swoją wiedzę o Polsce i o świecie. Wsparcie to jest kluczowe dla wyrównania ich szans edukacyjnych i ma ogromne znaczenie w adaptacji w nowym miejscu.

W poprzedniej edycji projektu, trwającej od maja 2020 roku do kwietnia 2021 roku, około 30 dzieci w wieku szkolnym wzięło udział w 846 godzinach zajęć świetlicowych. Podopieczni Świetlicy oraz ich rodzice korzystali z indywidualnego i grupowego wparcia psychologa. Świetlica nie zawiesiła działań podczas pandemii. Wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie i dzieci otrzymywały systematyczną – indywidualną i grupową – pomoc edukacyjną. Wychowawczynie wspierały rodziców i dzieci w obsłudze dziennika elektronicznego oraz aplikacji do nauki zdalnej.

W zakończonej edycji projektu, która trwała od maja 2021 roku do czerwca 2022 roku, z zajęć świetlicowych skorzystało 28 dzieci. W tym czasie podopieczni świetlicy zwiększyli swoje kompetencje językowe, a część z nich poprawiła wyniki w nauce szkolnej. Dzieci miały również możliwość uczestnictwa w grach, zabawach oraz aktywnościach sportowych. Zajęcia, w których brały udział, wsparły ich rozwój, integrację społeczną oraz pomagały w adaptacji. W ramach projektu 27 dzieci oraz 20 osób dorosłych (rodziców) zostało objętych 260 godzinami indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej. Zespół świetlicy uczestniczył w 7 spotkaniach superwizyjnych, finansowanych przez FDJ.

Partner

Fundacja Ocalenie

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i edukacyjnej dla rodzin uchodźczych z Łomży i okolic poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz Świetlicy dla dzieci. Profesjonalne wsparcie rodzin w kryzysie uchodźczym ma ogromny wpływ na ich integrację oraz możliwość rozpoczęcia nowego życia w Polsce. Wszystkie działania Centrum są bezpłatne i mają na celu pomóc rodzinom cudzoziemskim odnaleźć się w nowej rzeczywistości i osiągnąć stabilność w codziennym życiu.

Czas trwania projektu

Od maja 2018 roku do czerwca 2022 roku.

Beneficjenci

Rodziny cudzoziemskie mieszkające w Łomży (około 40 rodzin), w większości narodowości czeczeńskiej, oczekujące na decyzję w sprawie nadania ochrony międzynarodowej oraz z nadanym już statusem uchodźcy oraz dzieci w wieku szkolnym korzystających z zajęć w Świetlicy.

Koszt projektu

Od maja 2021 roku do czerwca 2022 roku – 140 000 PLN
Od maja 2020 roku do kwietnia 2021 roku – 98 400 PLN
Od listopada 2018 roku do grudnia 2019 roku – 162 855,85 PLN
Od maja 2018 roku do października 2018 roku – 67 100 PLN

Łącznie w latach 2018-2022 – 464 355,85 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczęliśmy kolejne projekty z zakresu wsparcia dzieci uchodźczych

Rozpoczęliśmy współfinansowanie czwartej edycji projektu „Wsparcie rodzin cudzoziemskich w Łomży” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz trzeciej edycji projektu „Przystanek Świetlica”…

Nowe projekty w obszarze wsparcia dzieci i rodzin cudzoziemskich

Wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych to główny, statutowy cel działań Fundacji Drzewo i Jutro. Takim czasem…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top