Projekt

W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) w Łęczycy, które od 1993 r. prowadzi Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze dla 30 podopiecznych w wieku 5 – 18 lat. Placówka udziela wychowankom wsparcia dydaktyczno-pedagogicznego, wzmacniając ich kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne oraz zapewniając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. W ramach współpracy z organizacją FDJ finansuje dodatkową pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz pedagogiczną dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ogniska. Wsparcie specjalistów będzie mieć formę zarówno indywidualną, jak i grupową (warsztaty).

Ognisko działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 12-17. W tym czasie podopieczni TPD pod okiem wychowawcy odrabiają bieżące zadania szkolne i nadrabiają zaległości w nauce; korzystają też z różnych form spędzania czasu wolnego, umożliwiających rozwój pasji i zainteresowań oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich. Dzieci i młodzież uczestniczą m.in. w zajęciach plastycznych, muzyczno-ruchowych, sportowych, dot. zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień i edukacji globalnej oraz promujących zdrowy tryb życia. Każdy z podopiecznych podczas pobytu w ognisku otrzymuje również co najmniej jeden posiłek dziennie oraz może korzystać z pomocy socjalnej (odzież, żywność, podstawowe pomoce szkolne). Zakres udzielanego wsparcia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb poszczególnych wychowanków.

Dzięki finansowaniu FDJ w podopieczni TPD oraz ich opiekunowie przez 12 miesięcy otrzymają wsparcie psychologiczne (94 godziny); dzieci i młodzież będą również objęte opieką logopedy (49 godzin); w ramach projektu zostanie także zatrudniony drugi wychowawca ogniska w wymiarze pół etatu.

Partner

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m w Łęczycy

Cel projektu

Rozwój kompetencji życiowych i społecznych oraz poprawa sposobu funkcjonowania podopiecznych TPD w Łęczycy w obliczu wyzwań związanych ze środowiskiem rodzinnym.

Czas trwania projektu

Od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Beneficjenci

30 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o/m w Łęczycy w wieku 5 – 18 lat.

Koszt projektu

40 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łęczycy!

W lipcu 2023 r. rozpoczęliśmy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) w Łęczycy, które od 1993 r. prowadzi Ognisko Środowiskowo-Wychowawcze…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top