Projekt

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie, wchodzące w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wspieramy od 2016 roku.

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie jest pierwszą w Polsce placówką wzorowaną na skandynawskim modelu Barnahus. Jego podstawową ideą jest zapewnienie dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami (głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą) oraz ich niekrzywdzącym opiekunom kompleksowej pomocy pod jednym dachem, świadczonej przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Model Barnahus może być adaptowany do odmiennych systemów prawnych, struktur społecznych i praktyk zawodowych w różnych krajach, dzięki czemu zyskuje coraz większą popularność w Europie i na całym świecie. Podstawowym założeniem tego modelu jest uwzględnianie we wszystkich działaniach i decyzjach najlepiej pojętego interesu dziecka, które otrzymuje interdyscyplinarną i międzyinstytucjonalną pomoc w jednym miejscu. Centra Pomocy Dzieciom (jest ich już sześć) stanowią istotny – unikalny w założeniach i organizacji – element systemu wsparcia dzieci krzywdzonych w Polsce. Placówki współpracują ze sobą, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Podejmują także działania na rzecz przeciwdziałania problemowi przemocy wobec dzieci.

W CPD w Warszawie można skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, pediatrów, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą oraz prawników towarzyszących dzieciom i ich opiekunom w procedurach prawnych i sądowych. Placówka oferuje także miejsce przyjaznych przesłuchań dla dzieci uczestniczących w procesach karnych. Interdyscyplinarny zespół CPD współpracuje z lokalnymi służbami i instytucjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

W ramach działań finansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w ostatniej zakończonej edycji projektu przeprowadzono m.in. 776 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 178 osób – dorosłych i dzieci oraz 80 konsultacji psychiatrycznych dla 15 osób. Podopieczni otrzymywali także wsparcie edukacyjne. Dorośli mogli natomiast uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia: dla matek dzieci z doświadczeniem wykorzystania seksualnego oraz dla rodziców z rodzin zastępczych. Ponadto 19 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało wsparcie socjalne. Fundacja wsparła także rozwój zawodowy zespołu CPD, dofinansowując regularne superwizje dla pracowników.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID-19, wsparcie edukacyjne, konsultacje i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie prowadzone są również w formie online.

W 2022 roku Fundacja kontynuuje wsparcie dla CPD w Warszawie współfinansując m.in. indywidualną pomoc psychologiczną, pomoc psychiatryczną, konsultacje z lekarzem pediatrą, pomoc edukacyjną, wsparcie socjalne dla rodzin oraz superwizje dla zespołu.

Partner

Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom – dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a także dążenie do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy. Poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu poprzez zwiększanie świadomości problemu oraz podnoszenie kompetencji pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczych i ochrony zdrowia.

Czas trwania projektu

Od września 2016 roku do marca 2024 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także rodzice, opiekunowie i rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki.
  • Specjaliści Centrum Pomocy Dzieciom.

Koszt projektu

Od kwietnia 2023 do marca 2024 roku – 380 223,80 PLN
Od marca 2022 roku do lutego 2023 roku – 345 658 PLN
Od lutego 2021 roku do lutego 2022 roku – 294 904 PLN
Od stycznia 2020 roku do stycznia 2021 roku – 296 600 PLN
Od listopada 2018 roku do grudnia 2019 roku – 334 400 PLN
Od listopada 2017 roku do października 2018 roku – 300 000 PLN
Od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku – 300 000 PLN

Łącznie w latach 2016-2024 – 2 251 785,80 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Siódma edycja projektu wsparcia Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

W kwietniu rozpoczynamy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. CPD…

Szósty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w…

Za nami piąty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) – jedna z naszych pierwszych organizacji partnerskich – obchodzi 30-lecie działalności. W…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

Wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymały

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich

Przewiń do góry