Projekt

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Prowadzi 3 Centra Pomocy Dzieciom (w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) oraz koordynuje sieć CPD w Polsce. Ponadto FDDS udziela pomocy prowadząc  Telefon Zaufania 116 111 oraz Poradnię dla Rodziców Latarnia Morska, wspierającą rodziców oraz opiekunów w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.  Organizuje również szkolenia i konferencje dla profesjonalistów na temat profilaktyki wykorzystywania dzieci i ochrony ich przed krzywdzeniem.

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie wspieramy od 2016 roku. Centrum jest pierwszą w Polsce placówką wzorowaną na skandynawskim modelu Barnahus. Jego podstawową ideą jest zapewnienie dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami (głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą) oraz ich niekrzywdzącym opiekunom kompleksowej pomocy pod jednym dachem, świadczonej przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Model Barnahus może być adaptowany do odmiennych systemów prawnych, struktur społecznych i praktyk zawodowych w różnych krajach, dzięki czemu zyskuje coraz większą popularność w Europie i na całym świecie. Podstawowym założeniem tego modelu jest uwzględnianie we wszystkich działaniach i decyzjach najlepiej pojętego interesu dziecka, które otrzymuje interdyscyplinarną i międzyinstytucjonalną pomoc w jednym miejscu. Centra Pomocy Dzieciom (jest ich już sześć) stanowią istotny – unikalny w założeniach i organizacji – element systemu wsparcia dzieci krzywdzonych w Polsce. Placówki współpracują ze sobą, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Podejmują także działania na rzecz przeciwdziałania problemowi przemocy wobec dzieci.

W CPD w Warszawie można skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, pediatrów, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą oraz prawników towarzyszących dzieciom i ich opiekunom w procedurach prawnych i sądowych. Placówka oferuje także miejsce przyjaznych przesłuchań dla dzieci uczestniczących w procesach karnych. Interdyscyplinarny zespół CPD współpracuje z lokalnymi służbami i instytucjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

W ramach działań finansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w ostatniej edycji projektu, trwającej od kwietnia 2023 do marca 2024 roku, przeprowadzono 735 godzin konsultacji psychologicznych dla 135 osób – dzieci i rodziców oraz 218 godzin konsultacji psychiatrycznych dla 36 osób. Dzięki środkom Fundacji przeprowadzono także 115 godzin warsztatów wsparciowo-terapeutycznych dla rodziców i 35 godzin warsztatów arteterapii dla nastolatek. Fundacja wsparła także rozwój zawodowy Zespołu terapeutycznego CPD, finansując 38 godzin superwizji. FDJ sfinansowała również udzielaną przez placówkę pomoc edukacyjną (175 godzin korepetycji) i socjalną dla osób w trudnej sytuacji materialnej, z której skorzystało 19 rodzin.

Projekt jest kontynuowany w latach 2024-2027 w oparciu o umowę trzyletnią.

Partner

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom – dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, a także dążenie do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy. Poprawa funkcjonowania dziecka w otoczeniu poprzez zwiększanie świadomości problemu oraz podnoszenie kompetencji pracowników instytucji oświatowych, opiekuńczych i ochrony zdrowia.

Czas trwania projektu

Od września 2016 roku do marca 2027 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także rodzice, opiekunowie i rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki.
  • Specjaliści Centrum Pomocy Dzieciom.

Koszt projektu

Od kwietnia 2024 roku do marca 2027 roku – 1 500 000 PLN
Od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku – 380 223,80 PLN
Od marca 2022 roku do lutego 2023 roku – 345 658 PLN
Od lutego 2021 roku do lutego 2022 roku – 294 904 PLN
Od stycznia 2020 roku do stycznia 2021 roku – 296 600 PLN
Od listopada 2018 roku do grudnia 2019 roku – 334 400 PLN
Od listopada 2017 roku do października 2018 roku – 300 000 PLN
Od września 2016 roku do sierpnia 2017 roku – 300 000 PLN

Łącznie w latach 2016-2027 – 3 751 785,80 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończyła się siódma edycja projektu wsparcia CPD w Warszawie!

Fundacja Drzewo i Jutro (FDJ) od 2016 roku współfinansuje działania Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie, prowadzonego przez Fundację Dajemy…

Rozpoczynamy 3 – letni projekt wsparcia CPD w Warszawie!

Od 2016 roku współfinansujemy działalność Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Doceniając dotychczasową…

Siódma edycja projektu wsparcia Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

W kwietniu rozpoczynamy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. CPD…

Szósty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w…

Za nami piąty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) – jedna z naszych pierwszych organizacji partnerskich – obchodzi 30-lecie działalności. W…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich

Scroll to Top