Projekt

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Warszawie wchodzące w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wspieramy już od pięciu lat.

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie jest pierwszą w Polsce placówką wzorowaną na skandynawskim modelu Barnahus. Jego podstawową ideą jest zapewnienie dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami (głównie wykorzystywaniem seksualnym i przemocą) oraz ich niekrzywdzącym opiekunom kompleksowej pomocy pod jednym dachem, świadczonej przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Model Barnahus może być adaptowany do odmiennych systemów prawnych, struktur społecznych i praktyk zawodowych w różnych krajach, dzięki czemu zyskuje coraz większą popularność w Europie i na całym świecie. Podstawowym założeniem tego modelu jest uwzględnianie we wszystkich działaniach i decyzjach najlepiej pojętego interesu dziecka, które otrzymuje interdyscyplinarną i międzyinstytucjonalną pomoc w jednym miejscu. Centra Pomocy Dzieciom (jest ich już pięć) stanowią istotny – unikalny w założeniach i organizacji – element systemu wsparcia dzieci krzywdzonych w Polsce. Placówki współpracują ze sobą, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Podejmują także działania na rzecz przeciwdziałania problemowi przemocy wobec dzieci.

W CPD w Warszawie można skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, pediatrów, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą oraz prawników towarzyszących dzieciom i ich opiekunom w procedurach prawnych i sądowych. Placówka oferuje także miejsce przyjaznych przesłuchań dla dzieci uczestniczących w procesach karnych. Interdyscyplinarny zespół CPD współpracuje z lokalnymi służbami i instytucjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

W ramach działań współfinansowanych przez Fundację Drzewo i Jutro w 2020 roku przeprowadzono 4039 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 444 osób – dorosłych i dzieci, 361 konsultacji psychiatrycznych dla 113 osób oraz 21 konsultacji z lekarzem pediatrą. Podopieczni otrzymywali także wsparcie edukacyjne oraz terapeutyczne w formie grup wsparcia dla dzieci z objawami stresu pourazowego. Dorośli mogli natomiast uczestniczyć w spotkaniach grupy terapeutycznej dla opiekunów dzieci z doświadczeniem przemocy lub wykorzystania seksualnego oraz w grupie wsparcia dla rodziców z rodzin zastępczych. Ponadto 20 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało wsparcie socjalne. Fundacja wsparła także rozwój zawodowy zespołu CPD, dofinansowując regularne superwizje dla pracowników.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID-19, wsparcie edukacyjne, konsultacje i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie prowadzone są również w formie online.

W 2021 roku Fundacja kontynuuje wsparcie dla CPD w Warszawie współfinansując m.in. indywidualną pomoc psychologiczną, pomoc psychiatryczną, konsultacje z lekarzem pediatrą, pomoc edukacyjną, wsparcie socjalne dla rodzin oraz superwizje dla zespołu.

Partner

Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Zapewnienie dzieciom – ofiarom przemocy – oraz ich rodzinom dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz wsparcia edukacyjnego i socjalnego.

Czas trwania projektu

Od września 2016 do lutego 2022 roku.

Beneficjenci

Dzieci będące ofiarami przemocy i wykorzystania seksualnego oraz ich niekrzywdzący opiekunowie, korzystający ze wsparcia Centrum Pomocy Dzieciom.

Koszt projektu

Od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku – 306 200 PLN
Od listopada 2018 do grudnia 2019 roku – 334 400 PLN
Od listopada 2017 do października 2018 roku – 300 000 PLN
Od września 2016 do sierpnia 2017 roku – 300 000 PLN

Łącznie w latach 2016-2020 – 1 240 600 PLN

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

Wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy i ich dzieci otrzymują

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy drugie, obok warszawskiego, Centrum Pomocy Dzieciom, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i

Przewiń do góry