28 stycznia 2022

Styczeń to czas podsumowań. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami, które realizowaliśmy w 2021 roku:

 

 • sfinansowaliśmy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, w którym około 70 pacjentów objętych jest kompleksowym leczeniem rehabilitacyjnym dysfunkcji narządu ruchu oraz edukacją w przyszpitalnej szkole;
 • współfinansowaliśmy działalność dwóch Centrów Pomocy Dzieciom, prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę: w Warszawie i Gdańsku, w których około 230 dzieci z doświadczeniem przemocy oraz ich 330 opiekunów otrzymało różnoraką pomoc (w procedurach karnych, pomoc psychologiczną i psychiatryczną), a także wsparcie edukacyjne i socjalne;
 • współfinansowaliśmy działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego konsultanci w zeszłym roku odebrali 57 621 połączeń telefonicznych oraz odpowiedzieli na 9 232 wiadomości online;
 • zrealizowaliśmy 4 projekty wspierające dzieci z rodzin uchodźczych: z Warszawy – z Fundacją Dla Wolności oraz Fundacją Polska Gościnność, z Łukowa – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” i z Łomży – z Fundacją Ocalenie. W ramach tych działań wsparcie edukacyjne, psychologiczne i pomoc w adaptacji otrzymało ok. 265 dzieci;
 • sfinansowaliśmy wyjazdy wakacyjne dla 159 podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych;
 • wspieraliśmy młodzież z pieczy zastępczej, finansując naukę na uczelniach wyższych i remonty mieszkań – we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce oraz programy przygotowujące młodzież do usamodzielnienia się, prowadzone przez Fundację Robinson Crusoe;
 • współfinansowaliśmy działalność dwóch Programów Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych: w Koszalinie i Biłgoraju, kierowanych do rodzin zagrożonych rozpadem i w trudnej sytuacji życiowej, gdzie w ostatnim roku pomoc socjalną, psychologiczną i edukacyjną otrzymało około 440 osób, a około 60 dzieci korzystało z zajęć świetlicowych,
 • w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, w ramach której zostały m.in. zrealizowane 2 warsztaty dla 57 młodych aktywistów ekologicznych, a także z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, który przeprowadził m.in. 128 warsztatów stacjonarnych dla uczniów i 5 warsztatów terenowych dla rodzin oraz – dzięki naszemu finansowaniu – rozpoczął cykliczne warsztaty terenowe z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla 20 klas;

W 2021 nawiązaliśmy też współpracę z nowymi organizacjami:

 • współfinansujemy działalność kolejnego, trzeciego już Centrum Pomocy Dzieciom (CPD), prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa;
 • wspieramy finansowo Grupy Socjoterapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM z Cieszyna;
 • współfinansujemy projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych”, realizowany przez Fundację Atalaya, skierowany do usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w Warszawie;
 • sfinansowaliśmy rejsy wędrowne i szkoleniowe po Mazurach dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w 2021 roku uczestniczyło w nich 37 osób), w ramach projektu „Wypłynąć po marzenia” Fundacji Ocean Marzeń.

 

W 2021 Fundacja Drzewo i Jutro przeznaczyła na wszystkie powyższe działania kwotę 2 612 164,74 zł.

Zachęcamy Was do polubienia i śledzenia naszego profilu na Facebooku

Scroll to Top