Projekt

Współpracę z Dolnośląską Fundacją na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” rozpoczęliśmy w styczniu 2023 r. Organizacja, powstała w 2014 r., kieruje swoje działania przede wszystkim do rodzin zastępczych oraz przebywających w nich dzieci, którym udziela codziennego wsparcia organizując czas wolny, zaspokajając bieżące potrzeby, pomagając w edukacji i w procesie usamodzielnienia. Fundacja zajmuje się również promowaniem idei zakładania oraz prowadzenia rodzin zastępczych, wspiera ich integrację, towarzyszy w codziennych obowiązkach i pomaga w przezwyciężaniu pojawiających się trudności.

W ramach pilotażowej edycji projektu odbył się w lutym 2023 roku 7-dniowy obóz zimowy w Jagniątkowie dla dzieci pochodzenia polskiego i ukraińskiego z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wypoczynek został zorganizowany w oparciu o 3 filary: sport, edukację i zabawę. Dzieci jeździły na nartach, pływały, zwiedzały lokalne atrakcje turystyczne oraz wzięły udział w grze terenowej. W bogatym programie obozu przewidziano również zajęcia integracyjne i team buildingowe, warsztaty dot. zdrowego odżywiania oraz tworzenia makram. W trakcie wyjazdu wychowawcy obserwowali, jak uczestnicy funkcjonują w grupach, szczególną uwagę zwracali na ich zainteresowania i pasje. Informacje na ten temat przekazali opiekunom dzieci po powrocie z obozu. Długofalowym celem wyjazdu była zmiana nawyków żywieniowych uczestników oraz sposobu spędzania czasu wolnego – np. poprzez zwiększenie aktywności fizycznej czy wybór wartościowej rozrywki. FDJ dofinansowała wyjazd 25 dzieci.

„Przystanek Rodzina” organizuje także wyjazdy dla swoich podopiecznych w wakacje. W lato 2023 roku FDJ dofinansuje udział 36 dzieci w „Obozach inspiracji”, które podobnie jak w zimowej edycji stawiają na sport, edukację, zabawę oraz rozwijanie  zainteresowań. Wśród kadry obozu będzie psycholog, który otoczy swoją opieką podopiecznych oraz będzie wsparciem dla wychowawców w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Partner

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

Cel projektu

Wypoczynek i integracja dzieci i młodzieży narodowości polskiej oraz ukraińskiej, jak również kształtowanie zdrowych nawyków związanych z aktywnym wypoczynkiem, edukacją, wartościową rozrywką i zdrowym żywieniem.

Czas trwania projektu

Od stycznia do września 2023 roku.

Beneficjenci

Dzieci i młodzież w wieku 7 – 17 lat pochodzenia polskiego i ukraińskiego z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, mieszkające na terenie Dolnego Śląska.

Koszt projektu

Obozy inspiracji – lato 2023 – od lipca do września 2023 roku – 80 000 PLN
Survival Race Camp – Winter – od stycznia do marca 2023 roku– 50 000 PLN

Razem w 2023 roku – 130 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zaczynamy wakacje!

Fundacja Drzewo i Jutro od ośmiu lat dofinansowuje wypoczynek dzieci i młodzieży, które z różnych powodów znajdują się w trudnej…

Rozpoczynamy współpracę z Dolnośląską Fundacją na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”!

W styczniu do grona naszych Partnerów dołączyła Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, która od 2014 r. wspiera…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top