13 października 2021

Z radością informujemy, że od 1 października rozpoczęliśmy współpracę z warszawską Fundacją Atalaya. Misją Fundacji jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji potrzeb rozwojowych młodzieży usamodzielniającej się i opuszczającej ramy systemu pieczy zastępczej. Obecnie Fundacja obejmuje swoim wsparciem około 60 osób, z czego 10 przebywa w mieszkaniach wspomaganych.

W ramach tej współpracy współfinansujemy przez okres jednego roku projekt „Lighthouse – program mieszkań wspomaganych” dla 10 usamodzielniających się wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Młodzież w wieku 18-26 lat będzie przygotowywać się do samodzielnego życia dzięki pobytowi w 5 mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnictwie w działaniach zwiększających samodzielność i wzmacniających kompetencje społeczne. Kluczowym elementem programu jest specjalistyczna pomoc opiekunów mieszkań, z którymi uczestnicy stworzą Indywidualne Plany Rozwoju, wyznaczające cele rozwojowe w najważniejszych obszarach – m.in: mieszkaniowe, relacyjne, finansowe, zawodowe czy edukacyjne. Młodzież będzie także współpracować z doradcą zawodowym oraz weźmie udział w warsztatach rozwojowych. Dodatkowo opiekunowie mieszkań będą wspierać wychowanków w odkrywaniu nowych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt zakłada, że w ciągu roku 7 uczestników osiągnie samodzielność mieszkaniową.

Koszt projektu to 80 400 zł.

Więcej informacji o Fundacji Atalaya można znaleźć tutaj.

 

Galeria zdjęć

Scroll to Top