28 czerwca 2023

W lipcu rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”. Organizacja od 1996 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu warszawskiej Pragi Północ. W ramach rocznego projektu „Spróbujmy Razem” Stowarzyszenie kontynuuje prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Nasz Klub”. 30 podopiecznych placówki w wieku 7- 12 lat weźmie udział w zajęciach specjalistycznych (471 godzin) oraz opiekuńczo-wychowawczych (5544 godziny). Dzięki naszemu finansowaniu zostanie zatrudniony dodatkowy wychowawca świetlicy wspierający pełnoetatowego wychowawcę młodszej grupy.

Całkowity koszt projektu wynosi 60 000 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top